Tilbake til søkeresultatene

FORREGION-Forskningsbasert innovasjon i regionene

Mobilisering til økt forskningsbasert innovasjon i Oslos innovasjonsdistrikter

Tildelt: kr 1,9 mill.

"Innovasjonsdistrikter Oslo" skal styrke forskningsbasert innovasjon i regionens næringsliv. Innsatsen er prioritert rundt Oslos 3 innovasjonsdistrikter, Oslo Science City, Innovasjonsdistrikt Hovinbyen og Innovasjonsdistrikt sentrum, med tilhørende prioriterte drivere for utvikling og næringsmiljøer. Innovasjonsdistrikter Oslo skal styrke kapasiteten for forskningsbasert innovasjon i næringslivet innen helse og livsvitenskap, grønn omstilling og sirkulær økonomi, digitalisering og digital transformasjon. Satsingen er forankret i Oslos campusstrategi, byrådserklæringen, og strategisk plan for innovasjon og nyskaping i Oslo og Akershus 2020-2025. Innovasjonsdistrikter er geografiske byområder der kunnskapsinstitusjoner og kunnskapsintensivt næringsliv samler seg og samarbeider med gründere, inkubatorer, investorer og det offentlige, for å fremme innovasjon, kreativitet og kommersialisering av ideer og kunnskap. "Innovasjonsdistrikter Oslo koordineres av Oslo kommune ved Byrådsavdeling for næring og eierskap, og iverksettes i tett samarbeid med prosjektledelsen i de tre innovasjonsdistriktene. Kompetansemeglerne jobber i team og er knyttet til de prioriterte satsingsområdene. Prosjektet er i dialog med om lag 150 bedrifter årlig. Forprosjekter, nettverksmøter og studentoppgaver er andre aktiviteter som inngår i satsingen.

3 forskningsumodne bedrifter har tatt i bruk forprosjekt og får erfaring i å samarbeide med forskningsmiljø. Kompetansemeglerne har vært i kontakt med om lag 125 bedrifter og vi har hatt nesten 400 deltagere på informasjonsmøter o.l.

"Innovasjonsdistrikter Oslo" skal styrke forskningsbasert innovasjon i regionens næringsliv. Innsatsen vil bli prioritert rundt 3 innovasjonsdistrikter med tilhørende prioriterte drivere for utvikling og næringsmiljøer. Innovasjonsdistrikter Oslo skal styrke kapasiteten for forskningsbasert innovasjon i næringslivet innen: helse og livsvitenskap, grønn omstilling og sirkulær økonomi, digitalisering og digital transformasjon. Satsingen er forankret i Oslos campusstrategi, byrådserklæringen, og strategisk plan for innovasjon og nyskaping i Oslo og Akershus 2020-2025. Innsatsen har utgangspunkt i tre geografiske områder som er forankret i Oslos Campusstrategi: Oslo Science City, Innovasjonsdistrikt Hovinbyen og Innovasjonsdistrikt sentrum. Innovasjonsdistrikter er geografiske byområder der kunnskapsinstitusjoner og kunnskapsintensivt næringsliv samler seg og samarbeider med gründere, inkubatorer, investorer og det offentlige, for å fremme innovasjon, kreativitet og kommersialisering av ideer og kunnskap. Teoretisk er satsingen forankret i "femfaktor-modellen", fra utviklingsprogrammet MIT REAP. "Innovasjonsdistrikter Oslo vil ha prosjektledelse i Oslo kommune, og iverksettes i tett samarbeid med prosjektledelsen i de tre innovasjonsdistriktene. Kompetansemeglerne knyttes til prioriterte områder og innovasjonsdistrikt, og vil samtidig fungere som et team. Prosjektet skal nå om lag 150 bedrifter gjennom kompetansemegling, finansiere 8-14 forprosjekter (avhengig av støttesats), bidra til minst 75 nye koblinger mellom aktører, 7 kvalifiseringsprosjekter til RFF og minst 10 søknader på hovedprosjekter. Oslo kommune bidrar med 2 millioner kroner egen finansiering i tillegg til finansiering fra Norges forskningsråd.

Budsjettformål:

FORREGION-Forskningsbasert innovasjon i regionene