Tilbake til søkeresultatene

FORSTERK-Forsterkningsmidler

Distribution network planning and operation with flexibility resources

Tildelt: kr 0,75 mill.

Fleksible ressurser som forbrukerfleksibilitet og energilager vurderes i økende grad å spille en viktig rolle i forbindelse med planlegging og drift av kraftnettet. Det er behov for ny metodikk og nye verktøy for å få størst mulig nytte av fleksible ressurser i planlegging av distribusjons- og transmisjonsnett. I tillegg er det økt behov for koordinering mellom distribusjons- og transmisjonsnett når fleksibilitet får en stadig viktigere rolle. I EU-prosjektet FlexPlan jobber vi med å utarbeide en metode hvor man kan vurdere fleksibilitet som alternativ til nettkapasitet i nettplanleggingen. Forsterkningsprosjektet DiPOFlex (Distribution network Planning and Operation with flexibility resources), finansiert av Norges forskningsråd, har organisert to fysiske workshoper med norske interessenter for å diskutere og formidle metoder utviklet og anvendt i EU H2020 FlexPlan-prosjektet. Energi Norge og SINTEF Energi AS har samarbeidet om å organisere workshopene. Den første workshopen ble arrangert på Værnes, Trondheim, 25.-26. november 2021 og den andre workshopen ble arrangert på Gardermoen, Oslo, 03.-04. november 2022. Nettselskaper, transmisjonsnettoperatøren (Statnett), myndigheter (NVE/RME), teknologileverandører og forskere har deltatt på workshopene. I workshopene har problemstillinger i forhold til bruk av Fleksibilitetsressurser i langsiktig nettutvikling blitt livlig diskutert. Materialet som er utarbeidet for disse workshopene er videre sammenstilt sammen med relevante resultater fra FME CINELDI som kursinnhold. En gjesteforelesning ble levert til NTNU-studenter 17. november 2022 i emnet TET4205 Elektriske kraftsystemer 2. EU-prosjektet FlexPlan har dratt nytte av workshopdiskusjonene for å gjøre den nordiske regionale caseanalysen relevant for de faktiske utfordringene nettselskapene og Statnett har. I tillegg er viktige aspekter identifisert og diskutert blant interessenter i Norge. For å nevne noen av dem: hvordan utarbeide data og modeller for fleksibilitetsressurser for nettplanleggingsverktøy, hvordan utarbeide langsiktige prognoser for fleksibilitet, hvilken kompetanse som trengs i nettselskapene, hvordan skal fleksibilitet insentiveres, og regulatorisk rammeverk for datautveksling.

The NFR funded DiPOflex project has organized two workshops and compiled course material which was presented to students as guest lectures at NTNU. Workshop#1 was organized on 25-26 Nov. 2021 in Trondheim and there were 25 participants. Workshop#2 was organized on 03-04 Nov. 202 in Oslo and there were 20 participants. The Guest lecture was delivered on 17 Nov. 2022 at NTNU, Trondheim. In Workshop#1, multiple EU H2020 FlexPlan project international consortium members and the coordinator of the project were able to physically attend, present and participate in the discussions. This was possible due to the coinciding general meeting which was organized by SINTEF in Trondheim. Some of the issues discussed in the workshop include how landscape impacts are considered in the FlexPlan tool, how in uncertainty was considered in FlexPlan methods for load generation and flexibility projections as well as how the costs of flexibility are estimated. The presenters have answered the questions and also directed the audience about which deliverable to read to for further information. Other important issues discussed include: how to consider environmental impacts in network planning, how to prepare and provide flexibility related data also to who, and what should be the TSO-DSO coordination and data exchange when planning network with flexibility. In addition to discussions after each presentation, there was a panel debate at the end of the first day. Moreover, survey has been conducted on the spot using the Slido tool. In workshop#1, 19 persons participated in both days while 6 participated only the first day. Totally about 25 persons participated. In addition, 5 participants has unregistered late after the arrangement was booked. Workshop#2 had lively discussions, mostly among the participants themselves. Some of the issues discussed in the workshop include: how to forecast profiles for implicit and explicit flexibility for network planning tool, the sufficiency of regulatory frameworks for TSO/DSO coordination in network development, economic incentives to flexibility resources and regulation on data exchange. In addition, the lack of clarity in picturing the value chain of flexibility resources, competence needs in distribution network operators and risks associated with the use of flexibility in network planning are discussed. The workshops were not only informative to the audience, but it has also availed the platform to discuss network planning with flexibility resources among the stakeholders in Norway. The course material preparation and presentation has received also positive feedback. Now, there is an ongoing discussion with NTNU to have the content as a module of an existing course in continuous manner. The supplementary project DiPOFlex has also facilitated the discussion which might be realized as national projects with the Statnett and the DSOs in Norway.

The main purpose of this call is to increase the impact of Norway's participation in EU's H2020 projects. Directly fitting to this objective, the following activities are envisioned in this FlexPlan supplementary project. These activities include the early involvement of relevant stakeholders in Norway in the development and dissemination of the regional case analysis for the Nordic region. SINTEF is responsible for this analysis and will put special emphasis on accurately representing the Norwegian power system in the analysis. However, SINTEF is the only Norwegian partner in the project. In other words, none of the key stakeholders for the case analysis are involved, such as Norwegian DSOs, the Norwegian TSO (Statnett), the Norwegian energy regulator (NVE), Norwegian power industry organizations (e.g. Energi Norge), or Norwegian universities (e.g. NTNU – Norwegian University of Science and Technology). The absence of these stakeholders in the FlexPlan project activities could limit both the relevance of case that is developed and the uptake of the findings and experiences from the case analysis. The activities of this supplementary project will allow stakeholders to contribute to shaping the Norway-specific scenario development as well as to introduce to the stakeholders new methods developed in the FlexPlan project. Moreover, activities are envisioned to facilitate speedy adoption of network planning tools developed in FlexPlan project. Two workshops with Norwegian stakeholders are planned within this supplementary project, and in the end, the materials prepared for these workshops will be further compiled to be a course content for future incorporation into existing or new courses delivered from the Norwegian University of Science and Technology (NTNU). In general, the activities planned in this supplementary project aim to increase competences of experts at DSOs in the area of active distribution network operation and planning with flexibility resources.

Publikasjoner hentet fra Cristin

Ingen publikasjoner funnet

Ingen publikasjoner funnet

Ingen publikasjoner funnet

Ingen publikasjoner funnet

Budsjettformål:

FORSTERK-Forsterkningsmidler