Tilbake til søkeresultatene

INTPART-International Partnerships for Excellent Education and Research

Safety Matters: Research and education on the Safety of Journalists in cooperation between Norway–Brazil–South Africa and USA.

Alternativ tittel: Safety Matters: Forskning og utdanning om sikkerhet for journalister i samarbeid mellom Norge – Brasil – Sør-Afrika og USA.

Tildelt: kr 10,0 mill.

Safety Matters knytter sammen forskere, journalister og sikkerhetsspesialister og skaper et internasjonalt ledende forsknings- og utdanningsmiljø med fokus på journalisters sikkerhet. Trusler og vold mot journalister øker stadig. Hver fjerde dag mister en journalist eller mediearbeider livet for jobben de gjør. Mye fare er knyttet til å dekke krig og konflikt, men også gravejournalister og varslere som avdekker maktmisbruk og storskala kriminalitet er spesielt utsatt. Kvinnelige journalister møter mange av de samme utfordringene som sine mannlige kollegaer i tillegg til en rekke andre som er direkte knyttet til deres kjønn. Safety Matters hovedaktivitet vil være å opprette det første internasjonale doktorgradskurset med fokus på journalistsikkerhet. Her vil akademikere og studenter fra partneruniversitetene i Brasil (Universidade de Sao Paolo), Norge (OsloMet), Sør-Afrika (Witvatersrand) og USA (Dart Centre, Columbia University), komme sammen med profilerte journalister for å dele erfaringer og utvikle digitale verktøy. Doktorgradskurset vil kombinere innovative digitale læringsformer med en fysisk samling som finner sted i tilknytning til OsloMets årlige internasjonale konferanse om journalisters sikkerhet. Samarbeid med erfarne journalister og sikkerhetseksperter fra New York Times, brasilianske Intercept, Media Monitoring Africa og Norsk Journalistlag vil bidra til å styrke kvaliteten og relevansen til både PhD kurset og prosjektets øvrige forskningsaktiviteter.

Safety Matters will bring together scholars, journalists and actors from the public sphere to create an internationally leading research and educational environment to address major societal concerns related to the safety of journalists. The activities will be organised around the collaborative effort to establish the first international PhD course on “the Safety of Journalists”. Both mobility of students and researchers and to continue to develop tools for better distance learning will be central. The team will consist of researchers and prominent journalists/journalist organisations from Norway, South Africa, Brazil and the USA. The qualifying project 'Making Transparency Possible' researches investigative journalism on illicit financial flows such as Lux Leaks, Swiss Leaks, Panama Papers etc. A rising concern emerging from the results of the project, however, relates to the safety and well being of whistleblowers and journalists. The safety issues are not limited to the Global South and countries typically featuring on lists of most dangerous countries for journalists, as both investigative journalists and whistleblowers are increasingly targeted also in Europe and North America. Furthermore, the gender dimension of journalists' safety is one of increasing concern. The safety aspects of investigative journalism were underestimated in the original plan for the qualifying project. However, overwhelming evidence demonstrates that unsafe environments for journalism lead to self-censorship and other safety related mechanisms that contribute to making transparency about finance and illicit financial flows virtually impossible. It would greatly enhance the results of the qualifying project, as well as strengthening journalism education and research, and investigative journalists' work in general, if we could understand better the safety aspects influencing public knowledge about illicit financial flows. This project is designed to help fill this particular need.

Budsjettformål:

INTPART-International Partnerships for Excellent Education and Research