Tilbake til søkeresultatene

FORSTERK-Forsterkningsmidler

Digital manufacturing hub

Tildelt: kr 0,97 mill.

Digital manufacturing hub prosjektet har fulgt utviklingen av EU prosjektet DAT4.ZERO som ble ferdig 31. mars 2024. Det har blitt flere oppslag i massemedia. Vi har deltatt på norske konferanser og arrangert eget norsk seminar innen null-feil produksjon. Dette ble arrangert hos Benteler sammen med SINTEF Manufacturing i Katapulten MTNC på Raufoss med besøk i fabrikkene for å vise pilot resultatene fra prosjektet. Alle de norske partnerne deltok i arrangementet (SINTEF Manufacturing, Beteler, SINTEF Digital og Idletechs) i tillegg til noen av EU partnerne som har deltatt i pilot implementeringene. Selv om både DAT4.ZERO og Digital manufacturing hub nå er ferdige vil vi fortsette å spre resultatene innen Digitalisering og null feils produksjon i Norge.

Utvidet minifabrikk innen maskinering i MTNC på Raufoss, for bedre testing, undervisning og kunnskapsformidling basert på DAT4.ZERO Gjennomført lærings seminar (digitalt) og slutt seminar på Raufoss med ca 70 deltakere Spredt resultater via deltakelse på konferanser i Norge. Industri 4.0 opplæring på Norsk (Bok fra KPN CPS-Plant) Nyttet resultater i nye norske F&U prosjekter; Grønn Plattform Visst muligheter videre innen 0 feils produksjon som KI og Sirkulærøkonomi

Vi er inne i en kritisk tid for Norge der avkarbonisering av industrien og målet om et klimanøytralt Europeisk kontinent betyr at vi må få til mer verdiskapning i sektorer utenom olje -og gassnæringen, og at disse sektorene klarer å skape verdier på en bærekraftig måte. I dag står vareproduksjon alene for omtrent 11 % av verdiskapningen i Norge. I utkast til strategisk plan for Horizon Europe er det et mål å skape flere arbeidsplasser innen vareproduserende industri i Europa. Skal Norge skape verdier og flere arbeidsplasser innenfor denne industriene er vi nødt til å styrke bransjens digitale kompetanse og implementere nye løsninger som øker kvaliteten, minimerer feil og svinn og gjør produksjonen og produktene bærekraftige. Skal vi lykkes med å øke verdiskapningen i denne bransjen i Norge, og skape arbeidsplasser, er det gjennom en digital og grønn transformasjon av bransjen. DAT4.ZERO skal utvikle " A Digitally-enhanced Quality Management (DQM)" system som skal gi vareproduserende industri og deres økosystemer muligheten til å hente, håndtere og bruke data fra produksjonslinjene for å løse problemer og øke kvaliteten i produksjon og på produktene. For at vi skal få full effekt av DAT4.ZERO i Norge, vil vi samarbeide tett med Manufacturing Tecknology Norwegian Catapult (MTNC) og styrke allerede etablert infrastruktur for opplæring og økt verdiskapning hos norske bedrifter. Vi vil i Digital manufacturing hub sette opp en digital DATA4.ZERO demonstrator i Manufacturing Tecknology Norwegian Catapult sin minifabrikk. Her vil leverandørene og produksjonsbedriftene kunne teste ut løsningene fra DAT4.ZERO og vurdere effekten i sin egen virksomhet. I tillegg vil vi drive opplæring for å heve den digitale kompetansen, ha egne DAT4.ZERO – demo-days og drive utstrakt kommunikasjons og formidlingsaktiviteter gjennom næringshage og katapult nettverket.

Budsjettformål:

FORSTERK-Forsterkningsmidler

Finansieringskilder