Tilbake til søkeresultatene

FORSTERK-Forsterkningsmidler

Regional Governance of Responsible Research and Innovation in Norway

Tildelt: kr 1,0 mill.

For å gjøre resultatene og utfall fra forskning, utvikling og innovasjon (FUI) -aktiviteter som utføres i de norske regionene i samsvar med samfunnets verdier, publikums interesser og etiske normer, er det nødvendig med en proaktiv styring av disse FUI -aktivitetene. En slik styringsmetode må sikre at FDI -aktiviteter er gjennomsiktige for publikum, inkludere publikum for å være mer refleksive og forventningsfulle angående de etiske aspektene, og dermed responsive overfor samfunnet generelt. Prosjektet 'Regional Governance of Responsible Research and Innovation in Norway' tar sikte på å hjelpe fire regioner i Norge (Oslo, Viken, Trøndelag og Rogaland) til å oppnå et høyere nivå av ansvarlig forsknings- og innovasjonsaktivitet gjennom å dra nytte av resultatene fra Europakommisjonen- finansiert prosjekt RRI2Scale, og overføring av prosjektets resultater til de ovennevnte fire norske regionene.

As a H2020 project, RRI2Scale project mentions facilitating the widespread adoption of its results as the strategic target of its dissemination and exploitation activities. This makes the ambitions of the project perfectly in line with the purposes of the current "NFR Forsterkningsmidler" call. RRI2Scale project considers the following project-related information for dissemination to the project’s target groups: i) vision (objectives, strategic relevance) and key facts; ii) stakeholder engagement ctivities such as regional workshops and co-creation of regional agendas; iii) achievements and recommendations of the project; iv) events to disseminate the results; and v) the key project assets (such as its toolkit, online platform, and Regional Innovation Agendas). The ativities envisaged for the proposed project aim at undertaking the above-mentioned dissemination activities in four other Norwegian Counties (Oslo, Viken, Rogaland, and Trøndelag) in order to explicitly highlight and integrate the principles of RRI in the governance of research, technology development, and innovation activities related to the domains of energy, transport and intelligent city at those Counties. The involvement of the Vestland County Council as a partner in the RRI2Scale project will give the proposed project partners an opportunity to use the experiences from Vestland as a pilot stage for the implementation of the proposed project. In line with the call’s intended areas of support, the proposed reinforcement project plans to disseminate the results from RRI2Scale project in Norway through arranging workshops and seminars, and establish a virtual national platform (network) in connection with RRI2Scale’s ambitions towards more public- and other stakeholders participation in the regional governance of research and innovation which aim at regional development in the areas of transport, energy, and intelligent cities.

Budsjettformål:

FORSTERK-Forsterkningsmidler