Tilbake til søkeresultatene

FORSTERK-Forsterkningsmidler

Skole i Verden: nettverk for tverrfaglig samarbeid i utdanning for bærekraft

Tildelt: kr 0,99 mill.

Prosjektleder:

Prosjektnummer:

322653

Prosjektperiode:

2021 - 2024

Midlene er mottatt fra:

Geografi:

Skole i Verden er et konsept og et nettverk rettett mot å støtte samarbeid på tvers av norske skoler og utenfor skole aktører (lokal samfunnsaktører, næringsliv, osv), med fokus på bærekraftig utvikling. Skole i Verden bygger på og videre utvikler erfaringer og verktøy skapet under H2020 SEAS prosjektet, ledet av Institutt for Lærerutdanning og Skoleforskning (ILS) ved UiO. For å oppnå sine mål, legger Skole i Verden følgende ressurser opp: (i) en digital platform for formidling og samarbeid på tvers av skoler og utenfor skole aktører; (ii) et årlig konferanse som arena for formidling av angående prosjekter for bærekraftig utvikling som involverer samarbeid mellom skolen og lokal samfunnet; (iii) og en åpen call for å støtte med midler prosjekter for bærekraftig utvikling som involverer samarbeid mellom skoler og lokal samfunnet.

The SEAS project develops models for open-schooling that support schools and out-of-school institutions to collaborate in the promotion of 21st century scientific literacy and skills for responsible citizenship among students and citizens in the larger community. SEAS has established, coordinates and evaluates six open schooling networks led by universities, science centers, SMEs, and other stakeholders, in 6 EU countries. In these networks, and drawing on principles of inquiry-based interdisciplinary science learning, teaching and learning models are tested and developed in which students are given the opportunity to engage in addressing real-life sustainability challenges that are identified and dealt with together with participants and stakeholders in the local community. As SEAS is entering its second half, the Norwegian local network experiences an increased demand and interest for approaches to open schooling among a broad set of actors. Among schools in Norway, there is a large interest in exploring how to teach sustainability as a new interdisciplinary theme in the new curriculum Fagfornyelsen; among public and non-governmental institutions, there is a hunger for new tools and practices for supporting citizens’ scientific literacies; and among private organizations there is an untapped potential for using science learning in innovation. The Skole i Verden network builds upon competence resources (knowledge and practice models) and inter-institutional relations generated through the SEAS project to build and scale up a national network of actors interested in making use of and further developing competence in interdisciplinary teaching for sustainable development in Norway. It does so by expanding the initial national network, establishing a website for sharing and dissemination of competence resources generated through the SEAS project, organising two annual conferences, and establishing a seed funding for schools to generate new open schooling projects.

Publikasjoner hentet fra Cristin

Ingen publikasjoner funnet

Ingen publikasjoner funnet

Ingen publikasjoner funnet

Ingen publikasjoner funnet

Budsjettformål:

FORSTERK-Forsterkningsmidler

Finansieringskilder