Tilbake til søkeresultatene

FORSTERK-Forsterkningsmidler

EU3D-FORSTERK - EU3D formidlings- og nettverksaktiviteter i Norge

Tildelt: kr 1,00 mill.

Prosjektnummer:

322664

Prosjektperiode:

2021 - 2024

Midlene er mottatt fra:

Geografi:

Fagområder:

Gjennom EU3D-FORSTERK gjennomfører ARENA planlagte formidlingsaktiviteter i EU3D som ikke er finansiert av EU3D-bidraget. Det gir også ARENA anledning til å styrke aktiviteter rettet mot norske aktører. ARENA ønsker spesielt å utvide dialogen med norsk forvaltning, politikk og interesseorganisasjoner og jobbe målrettet mot norske medier, og å styrke sitt nettverk og samarbeid med europaforskere nasjonalt. For det første vil ARENA i desember 2021 invitere norske 'stakeholders' med særlig vekt på sentrale personer fra norske departementer fra en rekke viktige politikkområder (miljø og energi, sikkerhetspolitikk, fiskeri og handel) for å gi oss deres vurderinger av Norges rolle mellom EU og Storbritannia. For det andre vil ARENA gjennomføre en offentlig debatt om Norge og EU, der vi vil invitere innledere fra Storbritannia, Island og Lichtenstein til å diskutere: a) The EU - UK Trade and Cooperation Agreement og b) The EEA EFTA States - UK free trade agreement. Vi er interessert i hva som er forskjeller og likheter i innholdet mellom disse avtalene og hva det betyr for Norges relasjoner i skjæringspunktet mellom EU og Storbritannia. Hensikten med disse to arrangementene er å fremme forståelse for og innsikt i Norges rolle og status i en post-Brexit Europeisk sammenheng. Vi gjør dette ved å studere hvordan Storbritannias uttreden av EU påvirker Norges forhold til EU og til UK. Fokus er med andre ord på treveis relasjonene mellom Norge - EU og Storbritannia. For det tredje vil ARENA i 2022 arrangere en studentdebatt om EUs fremtid på Universitetet i Oslo, med panel bestående både av EU3D-forskere og studenter og/eller ungdomsorganisasjoner. For det fjerde vil ARENA i 2022 arrangere et foredrag i serien EU3D Future of Europe Lectures, der en sentralt plassert ekspert holder en offentlig forelesning om de langsiktige konsekvensene for EU og tilknyttede land som Norge, etter at Storbritannias nye forhold til EU er avklart. For det femte, en podkast-serie om EUs fremtid, hvor det også vil lages en episode på norsk som vi vil dobbeltpublisere i UiOs podkast-serie.

EU3D-FORSTERK vil gjøre ARENA bedre rustet til å gjennomføre planlagte formidlingsaktiviteter i EU3D som ikke er finansiert av EU3D-bidraget. Det vil også gi ARENA anledning til å styrke aktiviteter rettet mot norske aktører. ARENA ønsker spesielt å utvide dialogen med norsk forvaltning, politikk og interesseorganisasjoner og jobbe målrettet mot norske medier, og å styrke sitt nettverk og samarbeid med europaforskere nasjonalt. ARENA vil oppnå dette ved å gjennomføre følgende. For det første, et dialogmøte med norske politikere, forvaltning og interesseorganisasjoner tilpasset nasjonale forhold og aktuell tematikk slik som EUs relasjoner til tredjeland, og konsekvenser for Norge av Brexit og mer differensiert integrasjon. For det andre, et en offentlig debatt om Norge og EU, som annonseres bredt, streames og opptaket gjøres tilgjengelig. For det tredje, en studentdebatt om EUs fremtid på Universitetet i Oslo, med panel bestående både av EU3D-forskere og studenter og/eller ungdomsorganisasjoner. For det fjerde, et foredrag i serien EU3D Future of Europe Lectures, der en sentralt plassert ekspert holder en offentlig forelesning om de langsiktige konsekvensene for EU og tilknyttede land som Norge, etter at Storbritannias nye forhold til EU er avklart. For det femte, en podkast-serie om EUs fremtid, hvor det også vil lages en episode på norsk som vi vil dobbeltpublisere i UiOs podkast-serie.

Budsjettformål:

FORSTERK-Forsterkningsmidler