Tilbake til søkeresultatene

FORINFRA-Nasj.sats. forskn.infrastrukt

Competence Hub for Neutron Technology A compact neutron generators facility for research, education and industrial applications

Alternativ tittel: HUNT - Nøytronbestrålingslaboratorium

Tildelt: kr 12,8 mill.

Institutt for energiteknikk (IFE) er i ferd med å etablere en nøytron-bestrålingsfasilitet bestående av to kompakte nøytronkilder. Denne nye fasiliteten, som vil bli den eneste av sitt slag i Norge, kommer til å gi norsk industri, samfunn og forvalting, forskningsinstitusjoner og universiteter tilgang til unike muligheter innenfor materialanalyse og produksjon av radionuklider. Essensielt for denne nye infrastrukturen er at den er et samarbeid mellom kjernekjemigruppa ved Universitetet i Oslo og IFE. Dermed vil disse kompakte nøytronkilden også brukes i utdanning og opplæring av studenter. Produksjon av radionuklider er vitalt for forskning og utvikling av radiofarmasøytiske forbindelser og for industri som anvender såkalte sporingsstoffteknikker; Radionuklider kan brukes som markører for å følge eller studere en prosess uten å påvirke selve prosessen. Det er en veldig følsom teknikk som kan brukes til alt fra kjemi-i-reagensrør i laboratoriet til oljefelt i Nordsjøen. Nøytroner er også et viktig verktøy for ikke-destruktiv analyse og undersøkelser av materialer. Som et ikke-destruktivt verktøy er nøytroner relevant for mange områder av samfunnsmessig betydning, eksempelvis materialkarakterisering i dekommisjonering av kjernereaktorer, identifisering av illegale materialer og grunnstoffbestemmelse.

The purpose of this project is to establish a neutron irradiation facility based on small compact neutron generator at IFE in partnership with the University of Oslo. This facility will consist of several generators that will provide neutrons for production of radionuclides, material characterization by elemental analysis and imaging. The implementation of this infrastructure is planned as a two-phase process. Two smaller neutron generators, of which one is portable will be implemented in this first phase, and the plan for the second phase is installation of a high-yield generator (application expected for 2022 call). This facility will address needs related to radionuclide production of development of radio pharmaceuticals and for industrial tracing methods and be used for educational purposes. Neutrons for material characterization are relevant for fundamental research in and advanced material technology, as for example decommissioning of nuclear reactors, illicit material identification. This infrastructure has a strong education component as courses in Nuclear and radiochemistry will be using the infrastructure.

Budsjettformål:

FORINFRA-Nasj.sats. forskn.infrastrukt

Finansieringskilder