Tilbake til søkeresultatene

FORSTERK-Forsterkningsmidler

What do you see? Integrating a satellite remote sensing data viewer on public information platforms for ocean awareness and literacy

Tildelt: kr 0,98 mill.

SATVIEW populærvitenskapelig presentasjon - Statusrapport 1 Oktober 2021 Samfunnets kunnskap om betydningen av havene må øke for å få et mer felles grunnlag og engasjement rundt atferdsendringer relatert til det marine miljøet. Endringene er nødvendige for å bedre bidra til å bevare havene slik at de kan fortsette å levere de mange økosystemtjenestene vi som mennesker er avhengige av. NIVA har utviklet touchscreen-konsoller for havkompetanse under det Europeiske Horizon 2020-prosjektet ResponSEAble, med flere oppdateringer støttet av for eksempel INTAROS, JERICO-NEXT, JERICO-S3 og EuroSea-prosjektene. Informasjonen om konsollene tar sikte på å støtte utviklingen av kunnskapssystem for europeiske hav, som bidrar effektivt og dynamisk til en økning i havkompetansen til publikum (dvs. forståelsen av havet og vårt forhold til det). Konsollene er i dag plassert på ulike cruise- og fergeskip (f.eks. for norskekysten; M/S Trollfjord, Nordsjøen, M/S Color Fantasy) som også er utstyrt med FerryBox-systemer, noe som gjør det mulig å vise sanntidsdata som samles inn under seiling. Andre plattformer er plassert på vitenskapssentre og museer i Hvaler og Færder nasjonalpark besøkssentre, Norsk Teknisk Museum, Runde Miljøsenter og på NIVA kontorer/laboratorier. Bærbare skjermer og nettbrett med HDMI+USB-tilkobling kan bringes til konferanser og møter for fleksible demonstrasjoner. Plattformene presenter ulike moduler, for eksempel tidsserier med miljødata fra FerryBox-systemene, et interaktivt spill for bærekraftige fiskerier, filmer om invaderende arter, mikroplast og eutrofiering, blant andre kunnskapen om havene ?historier?. En håndfull av disse produktene er tilgjengelige på forskjellige språk: norsk, engelsk, tysk, polsk, russisk og fransk. Plattformene er utviklet og drevet i samarbeid med Global Digital Media. For tiden utvikles en ny modul på plattformene av SATVIEW-prosjektet i samarbeid med Global Digital Media og Brockmann Consult, der høyoppløselige satellittfjernmålingsdata som viser vannkvalitet vil bli vist. Datasettet fra EU Horizon 2020 prosjektet DCS4COP og den utviklede EODataBee-tjenesten for produksjon av dataprodukter av høy kvalitet. Med Europakommisjonens Copernicus-program øker bruken av fjernmålingsdata kontinuerlig og blir en stadig viktigere informasjonskilde for det vitenskapelige samfunnet. Den nye modulen vil demonstrere nytten av satellittdata knyttet til flere vannkvalitetsparametere som er koblet til miljøproblemer, som eutrofiering og formørkning langs kysten. Med SATVIEW vil utviklingen og fordelene med fjernmålingsdata, spesielt i avsidesliggende områder som Arktis, bli vist og kommunisert for å bidra til å forbedre kunnskapen om havene.

-

The knowledge within the society about the oceans needs to increase in order to have a more common ground for changes to take place. The changes are necessary to better help preserve the oceans so it can continue to deliver the many ecosystem services we as humans depend upon. SATVIEW will therefore implement a service (EODataBee) that provides the public with real-time or near-real time remote sensing data of water quality based on Copernicus Sentinel satellites. The viewers for satellite data will be implemented on established interactive platforms, placed on board Norwegian ship cruises, ferries and in museums. SATVIEW builds on the results, excellence, knowledge and experiences from the H2020 DCS4COP project as well as the current FerryBox infrastructure and the previous H2020 project ResponSEAble. The main results from DCS4COP will be the fully operational EODataBee service that includes processing, storage and visualization of state-of -the-art satellite remote sensing products within Europe for water quality. The service has been implemented for NIVA, tested and is currently running for several Norwegian coastal water sites. Additionally, SATVIEW will also promote the EODataBee service via the public platforms and by participating in national and international scientific oriented conferences and meetings as well as meetings targeted for environmental agencies and industry. By this, SATVIEW will enhance the impact of results from the on-going DCS4COP project. Furthermore, SATVIEW will contribute to an increased knowledge within the society and will therefore improve the understanding and awareness of ocean literacy and environmental dynamics.

Budsjettformål:

FORSTERK-Forsterkningsmidler