Tilbake til søkeresultatene

FORSTERK-Forsterkningsmidler

What do you see? Integrating a satellite remote sensing data viewer on public information platforms for ocean awareness and literacy

Tildelt: kr 0,98 mill.

Samfunnets kunnskap om betydningen av havene må økes for å få et mer felles grunnlag og engasjement rundt adferdsendringer relatert til det marine miljøet. Endringene er nødvendige for å bedre bidra til å bevare havene slik at de kan fortsette å levere de mange økosystemtjenestene vi som mennesker er avhengige av. NIVA har utviklet touchscreen-konsoller for havinformasjon under det Europeiske Horizon 2020-prosjektet ResponSEAble, med flere oppdateringer støttet av for eksempel INTAROS, JERICO-NEXT, JERICO-S3 og EuroSea-prosjektene. Informasjonen om konsollene tar sikte på å støtte utviklingen av et kunskapssystem for europeiske havområder, som bidrar effektivt og dynamisk til en økning i havkompetansen til publikum (dvs. forståelsen av havet og vårt forhold til det). Konsollene er i dag plassert på ulike cruise- og fergeskip langs norskekysten og på ekspedisjons skip som seiler rundt i verden. Ekspedisjon- og fergeskipene som har en konsoll er også utstyrt med FerryBox-systemer, noe som gjør det mulig å vise sanntidsdata som samles inn under seiling. Andre plattformer er plassert på vitenskapssentre og museer i besøksentrene på Hvaler og Færder nasjonalparker, Norsk Teknisk Museum, Runde Miljøsenter og på NIVA kontorer og laboratorier. Bærbare skjermer og nettbrett med HDMI+USB-tilkobling kan bringes til konferanser og møter for fleksible demonstrasjoner. Plattformene presenter ulike moduler, for eksempel tidsserier med miljødata fra FerryBox-systemene, et interaktivt spill for bærekraftige fiskerier, filmer om invaderende arter, mikroplast og eutrofiering, blant andre kunnskapen om havene historier. En håndfull av disse produktene er tilgjengelige på forskjellige språk: norsk, engelsk, tysk, polsk, russisk og fransk. Plattformene er utviklet og drevet i samarbeid med Global Digital Media. En ny modul på plattformene er utviklet av SATVIEW-prosjektet i samarbeid med Global Digital Media, der satellittfjernmålingsdata som viser vannkvalitet vil bli vist. Med Europakommisjonens Copernicus-program øker bruken av fjernmålingsdata kontinuerlig og blir en stadig viktigere informasjonskilde for det vitenskapelige samfunn. Den nye modulen vil demonstrere nytten av satellittdata knyttet til flere vannkvalitetsparametere som er koblet til miljøproblemer, som eutrofiering og formørkning langs kysten. Informasjon om nytten av satellittdata fra Copernicus-satellittene for å oppdage havfarge og vannkvalitet er beskrevet. På startsiden vises globale konsentrasjoner av klorofyll-a, suspenderte partikler og Siktedyp (som er en måte å måle hvor dypt lys kan trenge ned i vannet og gir en indikasjon på vannets klarhet) til brukerne som månedlige midler de siste syv årene, med kontinuerlige oppdateringer. For syv utvalgte norske fjorder og kystområder, inkludert områder i Sør-, Vest- og Nord-Norge samt Svalbard, vises høyoppløselige satellittdata på 100 m for de samme tre vannkvalitetsparametrene som månedlige midler for de siste tre årene. Satellittdataene produseres av EUs Copernicus Marine Services basert på Sentinel-3 (globalt datasett) og på Sentinel-2 (høyoppløselige) data. Datatjenesten Sentinel-2 med høy oppløsning bygger på produktene og tjenestene som ble utviklet under DCS4COP Horizon 2020-prosjektet for produksjon av høykvalitets fjernmålingsdataprodukter. Med den nye modulen vil utviklingen og fordelene med fjernmålingsdata, spesielt i avsidesliggende områder som Arktis, bli vist og kommunisert for å bidra til å forbedre kunnskapen om havene.

The water quality information provided from satellites over very large spatial and temporal scales are unique and not well known for the general public. The main outcome is the new module developed under the SATVIEW project, which demonstrates the usefulness of satellite data related to several water quality parameters that are linked to environmental problems, such as eutrophication and coastal darkening by providing a visual understanding of the spatial and temporal dynamics. Furthermore, the focused 7 regional areas are displaying high-resolution remote sensing data in the coast and the temporal changes over the season help enhance ocean literacy, especially in remote areas such as the Arctic. Information of the suitability of satellite data from the Copernicus Satellites Sentinel-3 and Sentinel-2 for detecting ocean colour and water quality are presented, emphasising the work from ESA and the European Commission. Global Digital Media, a small private Norwegian business, who are providing, developing and maintaining the interactive consoles were sub-contracted. Future projects at GDM can use the results and experiences from SATVIEW as well as within their portfolio to attract new assignments. SATVIEW has thus contributed to an increased interdisciplinary research collaboration and the application of research results to different user stakeholders, such as companies, the general public and environmental agencies or other advisory boards. Societal knowledge about the oceans needs to increase in order to have a more common ground for behavioural changes within the society to take place. The changes are necessary to better help preserve the oceans so it can continue to deliver the many ecosystem services we as human depend upon. SATVIEW will have an impact and contribute to ocean literacy as an excellent example of how new state-of-the-art research and developed results can be made available for the public. Demonstrating the platforms at conferences, meetings and workshops inspire other researchers, end- users or the industry to develop new and innovative ways of communicating research, both in short as well as for long perspectives. The data flow on the platforms will be available also after the end of SATVIEW and will continue to inform the public of the variabilities and dynamics taking place in the proximity to where they are. Spatial data are always an eye-opener and e.g. special algae bloom events always affects the public, as it often is a direct link to what is happening and their environment.

The knowledge within the society about the oceans needs to increase in order to have a more common ground for changes to take place. The changes are necessary to better help preserve the oceans so it can continue to deliver the many ecosystem services we as humans depend upon. SATVIEW will therefore implement a service (EODataBee) that provides the public with real-time or near-real time remote sensing data of water quality based on Copernicus Sentinel satellites. The viewers for satellite data will be implemented on established interactive platforms, placed on board Norwegian ship cruises, ferries and in museums. SATVIEW builds on the results, excellence, knowledge and experiences from the H2020 DCS4COP project as well as the current FerryBox infrastructure and the previous H2020 project ResponSEAble. The main results from DCS4COP will be the fully operational EODataBee service that includes processing, storage and visualization of state-of -the-art satellite remote sensing products within Europe for water quality. The service has been implemented for NIVA, tested and is currently running for several Norwegian coastal water sites. Additionally, SATVIEW will also promote the EODataBee service via the public platforms and by participating in national and international scientific oriented conferences and meetings as well as meetings targeted for environmental agencies and industry. By this, SATVIEW will enhance the impact of results from the on-going DCS4COP project. Furthermore, SATVIEW will contribute to an increased knowledge within the society and will therefore improve the understanding and awareness of ocean literacy and environmental dynamics.

Budsjettformål:

FORSTERK-Forsterkningsmidler