Tilbake til søkeresultatene

KLIMAFORSK-Stort program klima

Farger i mørket – kaldtvannskorallrev i Norge. En permanent korallutstilling på Lofotakvariet.

Tildelt: kr 0,50 mill.

Prosjektnummer:

322771

Prosjektperiode:

2021 - 2024

Midlene er mottatt fra:

Velkommen til dypet – levestedet til de fargerike og spektakulære kaldtvannskorallene. For folk flest gir koraller assosiasjoner til turkist hav, solskinn og palmesus. Det mange ikke vet er at det også finnes store mengder koraller langs norskekysten, fra Finnmark i nord til Oslofjorden i sør. Og at verdens største kaldtvannskorallrev, Røstrevet, ligger rett utenfor Lofoten. Her har korallene levd og bygget sitt hjem i tusenvis av år. Som digre tredimensjonale strukturer på havbunnen og i fjorder, fremstår korallrevene som storslåtte byggverk, yrende av liv. Opptil 30 meter høye og flere kilometer lange er de ikke bare eventyrlig vakre, de er også de mest komplekse og artsrike økosystemene i havet og danner livsgrunnlaget for hundrevis av andre arter. Den nyåpnede korallutstilling på Lofotakvariet tar deg med inn i denne fantastiske, fargerike og undersjøiske verdenen. Ved hjelp av lyd, bilder, video og aktiviteter byr utstillingen på en sanserik opplevelse, med mål om å skape interesse, stolthet eierskap til korallrevene utenfor vår egen kyst, og spre kunnskap om korallrevenes viktige rolle i det marine økosystemet. Utstillingen er utviklet av Salt Lofoten AS i tett samarbeid med Museum Nord og Havforskningsinstituttet, med bistand fra Sisu Design, Signal, Back, Lucjan Golas, filmfotograf Mads Sæther Juul, Lei en biolog og mange flere. Norges Forskningsråd, Sparebankstiftelsen DNB, Nordland Fylkeskommune og Museum Nord har bidratt med finansiering. Utstillingen åpnet juni 2023.

Korallutstillingen på Lofotakvariet er en kunnskaps- og læringsarena som ved hjelp av lyd, bilder, video og aktiviteter byr på en sanserik opplevelse, der publikum får oppleve å komme tett på korallenes eventyrlige verden. Både kunnskap om historien, undervannslandskapet og det fargerike livet til kaldtvannskorallene formidles pedagogisk til Lofotakvariets målgruppe som er barn og unge voksne. I tillegg får publikum anledning til å ta del i forskningen og bli kjent med korallrevenes sårbarhet for klimaendringer. Korallutstilling på Lofotakvariet er den første utstillingen av sitt slag i Norge, og det tverrfaglige samarbeidet mellom SALT, Havforskningsinstituttet og Museum Nord representerer en unik arena for å: På kort sikt - Skape interesse, stolthet og eierskap til kaldtvannkorallrevene gjennom å formidle korallrevenes ukjente magi til et stort publikum. - Spre kunnskap om korallrevenes viktige rolle i det marine økosystemet. På lengre sikt - Stimulere til debatt rundt klimaendringer med utgangspunkt i at korallrevene er særlig sårbare økosystemer. - Inspirere andre til nytenkende forskningsbasert kunnskapsformidling

For folk flest gir koraller assosiasjoner til turkist vann og palmesus. Samtidig har forskere avdekket store forekomster av kaldtvannskoraller i norske farvann, fra Finnmark til Oslofjorden. Hele 25 % av verdens kjente kaldtvannskorallrev er norske, noe som gjør Norge til et kjerneområde for denne arten og tilhørende økosystemer.  Som digre tredimensjonale strukturer på havbunnen og i fjorder, fremstår korallrevene som storslåtte byggverk, yrende av liv. Opptil 30 meter høye og flere kilometer lange er de ikke bare eventyrlig vakre, de er også de mest komplekse og artsrike økosystemene i havet og danner livsgrunnlaget for hundrevis av andre arter. Verdens største kaldtvannskorallrev, Røstrevet, ligger utenfor Lofoten og har en utstrekning på over 100 km2. Her har korallene levd og bygget sitt hjem i tusenvis av år. Korallrevene er sannsynligvis dermed både verdens største, i tillegg til å være verdens eldste organisme. Likevel er kaldtvannskorallrevene ukjente for folk flest. Gjennom en permanent korallutstilling på Lofotakvariet i Kabelvåg ønsker nå SALT, Havforskningsinstituttet og Museum Nord å skape interesse, stolthet eierskap til korallrevene utenfor vår egen kyst, og spre kunnskap om korallrevenes viktige rolle i det marine økosystemet. Korallutstillingen vil for publikum være en aktiv utstilling og kreativ og grensesprengende læringsarena, som med alle sansene tar deg med ned under havoverflaten på en reise i korallenes rike: de eventyrlige fargene nede i mørket, undervannslandskapet, historien og livet. I tillegg vil publikum få anledning til å ta del i og fordype seg i oppdatert forskning fra Havforskningsinstituttet. Slik vil utstillingen være i konstant utvikling og gi deg ny innsikt hver gang du kommer tilbake. Sist, men ikke minst har utstillingen en fot i fremtiden. Publikum skal bli kjent med hvordan trusler som havforsuring, og menneskelig aktivitet påvirker kaldtvannskorallrevene og hvordan revene er et levende bilde på klimatiske endringer.

Budsjettformål:

KLIMAFORSK-Stort program klima