Tilbake til søkeresultatene

NAERINGSPH-Nærings-phd

Improved Multiphase Flow Performance Using Autonomous Inflow Control Valve and its Potential Impact on Reservoir Recovery

Alternativ tittel: Improved Multiphase Flow Performance Using Autonomous Inflow Control Valve and its Potential Impact on Reservoir Recovery

Tildelt: kr 2,4 mill.

Prosjektnummer:

322802

Søknadstype:

Prosjektperiode:

2021 - 2024

Midlene er mottatt fra:

Utvinningsgraden fra oljereservoarer er opp mot 50%. Da vil altså halvparten av oljen som opprinnelig var i reservoaret, fremdeles ligge igjen etter at feltet er stengt. En av utfordringene som bidrar til at oljen blir liggende igjen er produksjon av uønskede fluider, som for eksempel vann, damp og gass. Utvinningsgraden kan økes ved å øke reservoarkontakten. Å øke reservoarkontakten betyr å øke kontakten mellom oljebrønnen og reservoaret ved å borre lange horisontale brønner. Utvinningsgraden kan også økes ved implementering av ulike innstrømningskontroll-teknologier. Innstrømningskontroll-teknologier bidrar til økt oljeproduksjon og redusert produksjon av uønsket fluider ved å balansere trykktapet langs brønnen . En av disse teknologiene har blitt benyttet i stort omfang internasjonalt de siste årene er den patenterte autonome innstrømningskontrollventilen (Autonomous Inflow Control Valve, AICV). AICV kan kontrollere og stoppe produksjon av uønsket fluider, og følgelig øke oljeproduksjonen. AICV-installasjoner over hele verden har vist gode resultater i et stort spekter av reservoarer. Videreutvikling av AICV-teknologien for å gjøre den tilpasningsdyktig til et enda bredere spekter av reservoarbetingelser er hovedoppgaven i dette PhD-prosjektet . Oppgaven vil bli løst ved å gjennomføre eksperimentelle tester under realistiske reservoarbetingelser, og potensialet til AICV vil deretter bli verifisert og underbygget ved hjelp av reservoarsimuleringer. Eksperimentelle resultater vil gi informasjon om hvor mye olje, vann, damp og gass som kan produseres gjennom en AICV ved forskjellige differensialtrykk. Resultatene ventes også å kunne forklare AICVens strupeegenskaper når den utsettes for uønskede fluider.

Early water and/or gas breakthrough is one of the main challenges in oil production which results into inefficient oil recovery. Existing mature wells must stop the production and shut down due to High GOR (gas oil ratio) and/or WC (Water Cut) although more oil still is remained in the reservoirs. In most fields more than 50% of oil at the Norwegian Continental Shelf will not be recovered. Inflow control technologies have been used widely during decades in order to make the wells more profitable by attaining uniform flow , delaying the unwanted fluid breakthrough and consequently maximizing the oil production and recovery. One of these inflow control technologies is patented Autonomous Inflow Control Valve (AICV) which can delay the onset of breakthrough and control or shut off completely the unwanted fluid production when the breakthrough occurs. Extensive amount of AICV development programs and several successfully performed qualification tests done at Equinor multiphase flow loop test facility have been resulted into a worldwide installations with significant well performance improvement. The current variant of AICV has been contributed in increased oil production, reduced water and/or gas production and generally making better and more profitable wells around the world. AICV technology has huge development potentials . This technology can be developed further for different type of reservoirs and applications such as light oil reservoirs, SAGD (Steam Assisted Gravity Drainage) applications or CO2-EOR (Enhanced Oil Recovery).

Aktivitet:

NAERINGSPH-Nærings-phd