Tilbake til søkeresultatene

NANO2021-Nanoteknologi og nye materiale

2^2-INTRATARGET: Nanocarriers to deliver antibodies towards intracellular targets in cancer cells/TAMs at primary/metastatic sites

Alternativ tittel: 2^2-INTRATARGET: Nanobærere for levering av antistoff-medikament mot intracellulære mål i kreftceller/TAM i primære tumorer og metastaser

Tildelt: kr 3,0 mill.

Prosjektnummer:

322824

Prosjektperiode:

2021 - 2023

2^2-INTRATARGET er et transnasjonalt Europeisk prosjekt med partnere fra Spania (koordinator), Italia, Frankrike og Norge. Konsortiet består av eksperter innen fremstilling av antistoff, nanobærerutvikling, karakterisering av nanomedisiner, immunologer, farmasøyter og cellebiologer. Forskning innen kreftbehandling har ført til utvikling av nye potensielle kreftbehandlinger basert på antistoff og antistoff-fragmenter. Disse nye medikamentene er skreddersydd til å virke inne i kreftcellene og inne i immunceller. Til tross for høy forskningsaktivitet har slike behandlinger foreløpig kun begrenset anvendelse klinisk og de viser ofte et ugunstig effekt/toksisitetsforhold. En av årsakene er at disse medikamentene ofte ikke når frem til det syke vevet og helt inn i målcellene. Hovedmålet med 2^2-INTRATARGET-prosjektet er å utvikle multifunksjonelle polymere nanobærere som kan levere antistoffbaserte medikament inn i kreftceller og tumorassosierte immunceller i to ulike typer sykdomsvev, primærtumoren og metastaser. Nye antistoff mot utvalgte mål i kreft- og immunceller sentrale for tumorvekst og -spredning vil bli utviklet, både for interaksjoner med proteiner som fører til kreftcelledød og for å reprogrammere immunceller fra å fremme tumorvekst til å hindre tumorvekst. Samtidig vil nye multifunksjonelle nanobærere, egnet til transport av slike medikament inn i målceller bli utviklet. Nanobærerne vil bli designet slik at de både når vev i primærtumor og metastaser i lymfeknutene. Alle nye nanomedisiner utviklet i prosjektet vil bli nøye karakterisert og effekt og toksisitet testet i celle-baserte analyser og in vivo i musestudier. Lungekreft med metastaser, en meget aggressiv krefttype med høy dødelighet og lave overlevelsesrater, blir brukt som modell for å teste disse nye nanomedisinprodukter. Regulatoriske, etiske og markedsmessige spørsmål blir inkludert i alle trinn av produktutviklingen. Konsortiet har i januar 2021 hatt et kick-off videomøte og planlagt arbeidet for det første året i detalj. Det har vært gjennomført regelmessige oppdaterings-videomøter hver tredje måned. Det har også vært flere dedikerte møter for å velge relevante mål på innsiden av kreft- og immunceller, slik at den franske partneren kunne starte å utvikle nye antistoff mot disse. SINTEF er nå i ferd med å teste effektiviteten av disse nye antistoff i et utvalg av lungekreftceller. Samtidig har den spanske partneren startet å utvikle multifunksjonelle polymere nanobærere som egner seg til innkapsling og målrettet levering av antistoffbaserte medikament inn i kreftceller og tumorassosierte immunceller. SINTEF har mottatt de første nanopartiklene fra Spania, foreløpig uten medikament, og biokompatibilitet og toksisitet av disse er nå under uttesting i ulike celle-baserte analyser.

2^2-INTRATARGET er et transnasjonalt Europeisk prosjekt med partnere fra Spania (koordinator), Italia, Frankrike og Norge. Konsortiet består av eksperter innen fremstilling av antistoff, nanobærerutvikling, karakterisering av nanomedisiner, immunologer, farmasøyter og cellebiologer. Forskning innen kreftbehandling har ført til utviklingen av nye potensielle kreftbehandlinger basert på antistoff og antistoff-fragmenter. Disse nye medikamentene er skreddersydd til å virke inne i kreftcellene og inne i immunceller. Til tross for høy forskningsaktivitet har slike behandlinger foreløpig kun begrenset anvendelse klinisk og de viser ofte et ugunstig effekt/toksisitetsforhold. En av årsakene er at disse medikamentene ikke når frem til det syke vevet og helt inn i målcellene. Hovedmålet med 2^2-INTRATARGET er å utvikle multifunskjonelle nanobærere som kan levere antistoff-baserte medikament inn i kreftceller og tumor-assosierte immunceller i to ulike typer sykdomsvev, primærtumoren og metastaser. Nye antistoff mot utvalgte mål i kreft- og immunceller sentral for tumorvekst og -spredning vil bli utviklet, samtidig som nye multifunksjonelle nanobærere, egnet til transport av slike medikament inn i målceller vil bli utviklet, både for interaksjoner med onkoproteiner som fører til kreftcelledød og for å reprogrammere immunceller fra å fremme tumorvekst til å hindre tumorvekst. Nanobærerne vil bli designet slik at de både når vev i primærtumor og metastaser i lymfeknutene. Alle nye nanomedisiner vil bli nøye karakterisert og effekt og toksisitet testet i celle-baserte analyser og in vivo i musestudier. Lungekreft med metastaser, en meget aggressiv krefttype med høy dødelighet og lave overlevelsesrater, blir brukt for å teste disse nye nanomedisinprodukter. Etter endt prosjekt håper man å ha utviklet 1-2 nye nanomedisinprodukter, klare for videreutvikling og kliniske studier. Regulatoriske, etiske og markedsmessige spørsmål blir inkludert på alle trinn av produktutviklingen.

Aktivitet:

NANO2021-Nanoteknologi og nye materiale