Tilbake til søkeresultatene

FORNY20-FORNY2020

KVAL: Fruit quality measurement device

Alternativ tittel: Norsk: Målesinstrument for kvalitet i frukt

Tildelt: kr 0,50 mill.

I dette prosjektet presenteres en ny teknologi som muliggjør rask og ikke-destruktiv måling av kvalitetsegenskaper i frukt. Teknologien kan forbedre mulighetene til å tilby frukt av høy og konsistent kvalitet, og til å gjennomføre kvaliteskontroller med lavere kostnader og raskere responstid enn i dag. Prosjektmålet er å verifisere teknologien i en industriell produksjonslinje.

Aktivitet:

FORNY20-FORNY2020