Tilbake til søkeresultatene

FORNY20-FORNY2020

KVAL: dCod Pollution Sensing Kit - qualification project

Alternativ tittel: dCod biosensor for forurensning

Tildelt: kr 0,50 mill.

Prosjektnummer:

323092

Prosjektperiode:

2021 - 2022

Midlene er mottatt fra:

Geografi:

Fagområder:

Forurensning er den viktigste miljøfaktoren bak sykdom og for tidlig død i verden, noe som også rammer viktige arter i det terrestre og marine økosystemet. Derfor er det stort behov for effektive overvåkingssystemer av hav og kyst, elver, innsjøer og landområder. Dette vil være et viktig bidrag til å sikre menneskets og økosystemets helse, og til å nå FNs bærekraftsmål. En stor ulempe med dagens risikovurderinger er at de i stor grad bygger på kjemisk overvåking, hvor reell giftighet eller biologisk effekt ikke blir målt. Målet i dette prosjektet var å utvikle et enkelt, hurtig, høy-kapasitets biosensorsystem for miljøovervåking og giftighetstesting. Den teknologiske delen av prosjektet har så langt ikke vært vellykket, da vi har møtt på en del tekniske problemer i få til rekombinant uttrykking av stabile og funksjonelle reseptorproteiner. Da det var vanskelig å få uttrykt reseptorproteiene, var det også vanskelig å få startet med testing i samarbeid med den potensielle brukeren vi hadde kontakt med.

Prosjektet har skapt interesse for metoden utover forskningsmiljøet, og vi er nå i kontakt med konsortier og industripartnere for videreutvikling. Vi har imidlertid ikke lykkes med å vise "proof of concept".

Publikasjoner hentet fra Cristin

Ingen publikasjoner funnet

Ingen publikasjoner funnet

Budsjettformål:

FORNY20-FORNY2020

Temaer og emner

LTP2 Muliggjørende og industrielle teknologierBransjer og næringerFiskeri og havbrukPortefølje HavBioteknologiMarin bioteknologiBransjer og næringerOlje, gassPolitikk- og forvaltningsområderMiljø og naturmangfoldGlobale miljøutfordringerHavbrukAnnen havbruksrelevant forskningLTP2 Marine bioressurser og havforvaltningPortefølje Energi, transport og lavutslippUtviklingsarbeidBransjer og næringerBygg, anlegg og eiendomBransjer og næringerMiljø - NæringsområdeBransjer og næringerTransport og samferdselDelportefølje Klima og miljøLTP2 Nano-, bioteknologi og teknologikonvergensPortefølje LivsvitenskapLTP2 Styrket konkurransekraft og innovasjonsevneMarinBransjer og næringerVareproduserende industriLTP2 Et kunnskapsintensivt næringsliv i hele landetPortefølje Naturvitenskap og teknologiHavbrukFiskehelse og velferdMiljø og naturmangfoldMarin forurensning inkl. miljøgifterMarinMarint arealbruk og arealendringLTP2 Klima, miljø og miljøvennlig energiKommersialiseringBransjer og næringerLandbrukLTP2 Bioøkonomi og forvaltningHavbrukNanoteknologi/avanserte materialerHelse, miljø og sikkerhetVerifisering, pilotering, demonstrasjon (ny fra 2014)Bransjer og næringerMaritim - NæringsområdeBransjer og næringerProsess- og foredlingsindustriBioteknologiPolitikk- og forvaltningsområderFiskeri og kystLTP2 HavPortefølje Muliggjørende teknologierNanoteknologi/avanserte materialerLTP2 Uttesting og kommersialisering av FoUMarinHavbrukMiljø og naturmangfoldMarint arealbruk og arealendringBioøkonomiPortefølje Landbasert mat, miljø og bioressurserPolitikk- og forvaltningsområderMiljø, klima og naturforvaltningAnvendt forskningBioøkonomiØvrig bioøkonomiMarinMarin forurensning inkl. miljøgifterPolitikk- og forvaltningsområderNæring og handelBransjer og næringerPolitikk- og forvaltningsområderSkog, landbruk og matMarinMarin bioteknologiMiljø og naturmangfoldPortefølje Industri og tjenestenæringer