Tilbake til søkeresultatene

FORNY20-FORNY2020

KVAL: dCod Pollution Sensing Kit - qualification project

Alternativ tittel: dCod biosensor for forurensning

Tildelt: kr 0,50 mill.

Prosjektnummer:

323092

Prosjektperiode:

2021 - 2022

Midlene er mottatt fra:

Geografi:

Fagområder:

Forurensning er den viktigste miljøfaktoren bak sykdom og for tidlig død i verden, noe som også rammer viktige arter i det terrestre og marine økosystemet. Derfor er det stort behov for effektive overvåkingssystemer av hav og kyst, elver, innsjøer og landområder. Dette vil være et viktig bidrag til å sikre menneskets og økosystemets helse, og til å nå FNs bærekraftsmål. En stor ulempe med dagens risikovurderinger er at de i stor grad bygger på kjemisk overvåking, hvor reell giftighet eller biologisk effekt ikke blir målt. Målet i dette prosjektet var å utvikle et enkelt, hurtig, høy-kapasitets biosensorsystem for miljøovervåking og giftighetstesting. Den teknologiske delen av prosjektet har så langt ikke vært vellykket, da vi har møtt på en del tekniske problemer i få til rekombinant uttrykking av stabile og funksjonelle reseptorproteiner. Da det var vanskelig å få uttrykt reseptorproteiene, var det også vanskelig å få startet med testing i samarbeid med den potensielle brukeren vi hadde kontakt med.

Prosjektet har skapt interesse for metoden utover forskningsmiljøet, og vi er nå i kontakt med konsortier og industripartnere for videreutvikling. Vi har imidlertid ikke lykkes med å vise "proof of concept".

Publikasjoner hentet fra Cristin

Ingen publikasjoner funnet

Ingen publikasjoner funnet

Budsjettformål:

FORNY20-FORNY2020

Temaer og emner

Naturmangfold og miljøMarin forurensning inkl. miljøgifterBransjer og næringerTransport og samferdselHavbrukFiskehelse og velferdBioteknologiMarin bioteknologiPolitikk- og forvaltningsområderMiljø, klima og naturforvaltningBransjer og næringerFiskeri og havbrukBransjer og næringerOlje, gassBioøkonomiØvrig bioøkonomiPolitikk- og forvaltningsområderNaturmangfold og miljøGlobale miljøutfordringerBransjer og næringerMiljø - NæringsområdeMarinMarin forurensning inkl. miljøgifterLTP3 Hav og kystLTP3 Styrket konkurransekraft og innovasjonsevneAnvendt forskningLTP3 Nano-, bioteknologi og teknologikonvergensPortefølje Klima og miljøNaturmangfold og miljøMarint arealbruk og arealendringHavbrukAnnen havbruksrelevant forskningBransjer og næringerBygg, anlegg og eiendomBioøkonomiNanoteknologi/avanserte materialerBransjer og næringerProsess- og foredlingsindustriMarinMarint arealbruk og arealendringMarinLTP3 Marine bioressurser og havforvaltningBransjer og næringerMaritim - NæringsområdeMarinHavbrukBioteknologiPortefølje Energi og transportPolitikk- og forvaltningsområderFiskeri og kystForurensningPolitikk- og forvaltningsområderSkog, landbruk og matUtviklingsarbeidLTP3 Muliggjørende og industrielle teknologierBransjer og næringerVareproduserende industriNaturmangfold og miljøKlimarelevant forskningPortefølje Mat og bioressurserLTP3 Bioøkonomi og forvaltningLTP3 Klima, miljø og energiPortefølje Muliggjørende teknologierMarinMarin bioteknologiHavbrukBransjer og næringerLTP3 Et kunnskapsintensivt næringsliv i hele landetKommersialiseringBransjer og næringerLandbrukLTP3 Uttesting og kommersialisering av FoUPortefølje InnovasjonPolitikk- og forvaltningsområderNæring og handelNanoteknologi/avanserte materialerHelse, miljø og sikkerhetVerifisering, pilotering, demonstrasjon (ny fra 2014)