Tilbake til søkeresultatene

FORNY20-FORNY2020

KVAL: dCod Pollution Sensing Kit - qualification project

Alternativ tittel: dCod biosensor for forurensning

Tildelt: kr 0,50 mill.

Prosjektnummer:

323092

Prosjektperiode:

2021 - 2022

Midlene er mottatt fra:

Geografi:

Fagområder:

Forurensning er den viktigste miljøfaktoren bak sykdom og for tidlig død i verden, noe som også rammer viktige arter i det terrestre og marine økosystemet. Derfor er det stort behov for effektive overvåkingssystemer av hav og kyst, elver, innsjøer og landområder. Dette vil være et viktig bidrag til å sikre menneskets og økosystemets helse, og til å nå FNs bærekraftsmål. En stor ulempe med dagens risikovurderinger er at de i stor grad bygger på kjemisk overvåking, hvor reell giftighet eller biologisk effekt ikke blir målt. Målet i dette prosjektet var å utvikle et enkelt, hurtig, høy-kapasitets biosensorsystem for miljøovervåking og giftighetstesting. Den teknologiske delen av prosjektet har så langt ikke vært vellykket, da vi har møtt på en del tekniske problemer i få til rekombinant uttrykking av stabile og funksjonelle reseptorproteiner. Da det var vanskelig å få uttrykt reseptorproteiene, var det også vanskelig å få startet med testing i samarbeid med den potensielle brukeren vi hadde kontakt med.

Prosjektet har skapt interesse for metoden utover forskningsmiljøet, og vi er nå i kontakt med konsortier og industripartnere for videreutvikling. Vi har imidlertid ikke lykkes med å vise "proof of concept".

Publikasjoner hentet fra Cristin

Ingen publikasjoner funnet

Ingen publikasjoner funnet

Budsjettformål:

FORNY20-FORNY2020

Temaer og emner

UtviklingsarbeidBransjer og næringerVareproduserende industriBransjer og næringerBygg, anlegg og eiendomMarinLTP2 Styrket konkurransekraft og innovasjonsevneLTP2 Nano-, bioteknologi og teknologikonvergensPortefølje LivsvitenskapBransjer og næringerTransport og samferdselBransjer og næringerMiljø - NæringsområdeNaturmangfold og miljøGlobale miljøutfordringerHavbrukFiskehelse og velferdLTP2 Et kunnskapsintensivt næringsliv i hele landetPortefølje Naturvitenskap og teknologiNanoteknologi/avanserte materialerPortefølje Muliggjørende teknologierBransjer og næringerFiskeri og havbrukPolitikk- og forvaltningsområderHavbrukAnnen havbruksrelevant forskningBioteknologiMarin bioteknologiBransjer og næringerOlje, gassPortefølje HavPolitikk- og forvaltningsområderNæring og handelBransjer og næringerLTP2 Muliggjørende og industrielle teknologierPolitikk- og forvaltningsområderSkog, landbruk og matMarinMarin bioteknologiNaturmangfold og miljøPortefølje Industri og tjenestenæringerMarinMarint arealbruk og arealendringNaturmangfold og miljøMarint arealbruk og arealendringLTP2 Uttesting og kommersialisering av FoULTP2 Marine bioressurser og havforvaltningPortefølje Energi, transport og lavutslippLTP2 HavBioteknologiPolitikk- og forvaltningsområderFiskeri og kystBransjer og næringerMaritim - NæringsområdeBransjer og næringerProsess- og foredlingsindustriBioøkonomiMarinHavbrukLTP2 Bioøkonomi og forvaltningLTP2 Klima, miljø og miljøvennlig energiKommersialiseringBransjer og næringerLandbrukVerifisering, pilotering, demonstrasjon (ny fra 2014)Nanoteknologi/avanserte materialerHelse, miljø og sikkerhetHavbrukAnvendt forskningBioøkonomiØvrig bioøkonomiPolitikk- og forvaltningsområderMiljø, klima og naturforvaltningNaturmangfold og miljøMarin forurensning inkl. miljøgifterMarinMarin forurensning inkl. miljøgifterPortefølje Landbasert mat, miljø og bioressurser