Tilbake til søkeresultatene

GRØNNPLATTFORM-Grønn plattform

Digitale reparasjoner og virtuelle lagre

Tildelt: kr 0,30 mill.

DigiRep vil definere grunnlaget og partnere for en hovedprosjektsøknad for å etablere en grønn verdikjede for reserve- og erstatningsdeler i Norge der 3D-printing, framstilling av digitale modeller (digital tvilling) og skybaserte virtuelle lagre spiller en sentral rolle. Prosjektet vil revolusjonere måten lagerhold, reparasjoner og modifikasjoner utføres på innen alle bransjer, gi lengre levetid til produkter og drastisk redusere utslippet av klimagasser relatert til produksjon og transport av varer.

Budsjettformål:

GRØNNPLATTFORM-Grønn plattform

Finansieringskilder