Tilbake til søkeresultatene

STIPINST-Stipendiatstillinger i instituttsektoren

Stipendiatstilling 2 NORCE (2021-2023)

Tildelt: kr 4,2 mill.

Karbonfangst og -lagring (CCS) og geotermisk energiproduksjon er etablerte industrier med viktige bidrag til bærekraftig energiproduksjon. Både CCS og geotermisk industri bruker brønner for å injisere væsker (CO2 eller vann) i undergrunnen, og til å produsere injiserte væsker tilbake i geotermisk energiproduksjon. Energi- og kostnadseffektivitet samt sikkerhet og kvalitet i brønnoperasjoner er hovedutfordringene for bransjene nevnt ovenfor. Dette ph.d.-studiet fokuserer på å finne nye løsninger for å møte disse utfordringene gjennom utvikling av effektive brønnovervåkingsteknologier basert på mulighetene til moderne sensorsystemer, f.eks. permanente nedihullsmålere som gir kostnads- og energieffektiv trykk- og temperaturovervåking i brønnene. Lekkasje av injiserte væsker fra brønnhull og valgt geologisk formasjon for injeksjon eller lagring er en av utfordringene som vil bli studert. Kombinasjon av fysiske modeller, resultater fra laboratorieeksperimenter med maskinlæringsmetoder, og tolkning av brønntrykk- og temperaturmålinger vil bli brukt for å løse dette og andre problemer som kan oppstå under injeksjonsoperasjoner. Overvåking av brønner etter injeksjonsoperasjoner er også et viktig fokus for langsiktig CO2-lagring i geologiske formasjoner. Studien vil bidra til utvikling av nye bærekraftige løsninger for CO2-lagring og geotermiske brønner som vil stimulere til utvikling av fremvoksende industrier.

Publikasjoner hentet fra Cristin

Ingen publikasjoner funnet

Ingen publikasjoner funnet

Ingen publikasjoner funnet

Ingen publikasjoner funnet

Budsjettformål:

STIPINST-Stipendiatstillinger i instituttsektoren

Finansieringskilder