Tilbake til søkeresultatene

STIPINST-Stipendiatstillinger i instituttsektoren

Stipendiatstilling 3 NIVA (2021-2023)

Tildelt: kr 4,2 mill.

Litteratur peker på et Kuznets forhold mellom plastforurensning og økonomisk vekst, der plastforurensning vil vokse i takt med økt inntektsnivå per innbygger før det begynner å synke på et visst tidspunkt, tilsvarende et omvendt U-formet forhold. Men å forvente at økonomisk vekst i utviklingsland skal løse problemet med plastforurensning tar ikke høyde for kulmineringen av plastutslipp til miljøet som allerede har funnet sted og som fortsetter å vokse uten riktige tiltak. Siden den uformelle resirkuleringssektoren representerer en stor, men marginalisert del av aktørene som er involvert i verdinettverket rundt plast i utviklingsland, er det fornuftig å se på måter å forbedre deres rolle i dette systemet. Men blant de mange initiativene som er skissert for å forbedre plastgjenvinning, mangler vi en forståelse av hva disse initiativene vil innebære for denne sektoren. Et hovedmål med dette PhD-prosjektet er å bygge en modell som kan simulere prosessene involvert i det uformelle verdinettverket knyttet til resirkulering av plast med hensyn til drivere og barrierer identifisert i prosjektet og i litteraturen ellers. En slik modell vil tillate interessenter å evaluere og sammenligne potensielle systemintervensjoner.

Budsjettformål:

STIPINST-Stipendiatstillinger i instituttsektoren

Finansieringskilder