Tilbake til søkeresultatene

STIPINST-Stipendiatstillinger i instituttsektoren

Stipendiatstilling 13 SINTEF (2021-2023)

Tildelt: kr 4,2 mill.

Hvert år produseres millioner av tonn med plast . Av dette resirkuleres omtrent 10%, 15% brennes og de resterende 75 % deponeres til søppelfyllinger eller lekker ut i miljøet. Samtidig som etterspørselen etter plastmaterialer øker, skjer det stadig et paradigmeskifte mot mer bærekraftige materialer. Design av bærekraftige polymerer, hovedbestenddelen i plast, er derfor avgjørende. Hovedstrategiene for utvikling av nye plastmaterialer inkluderer bruk av biomasse som en kilde til grønt karbon, tillagning av polymerer med mål om nedbrytbarhet eller kjemisk resirkulering. Avhengig av kilden til karbon og evnen til å brytes ned, kan polymerer klassifiseres som oljebaserte eller biobaserte og nedbrytbare eller ikke-nedbrytbare. Til tross for industriell produksjon av biobaserte og biologisk nedbrytbare polymerer, er det fremdeles utfordringer som må adresseres. Dannelse av biobyggesteiner krever ofte kompliserte prosedyrer og materialene preges ofte av sprøhet og dårlige termiske egenskaper. I tillegg er prosessen for å oppskalere produksjonen av helt nye plastmaterialer og gjøre livsløpsanalyser lang og dyr for den kjemiske industrien. Ved å ta utgangspunkt i allerede etablerte materialer og øke biomasseinnholdet i disse, kan man produsere mer bærekraftige plastmaterialer på kortere tid. Polyesterkompositter er kommersielt produserte materialer der harde fibre, for eksempel glassfibre, er tilsatt plasten for å bedre de mekaniske egenskapene. Plastdelen av mange av dagens polyesterkompositter er basert på fossile byggesteiner. Disse kan byttes ut med byggesteiner fra biomasse med liknende kjemisk struktur. Dette prosjektet tar utgangspunkt i den kjemiske strukturen til kommersielt tilgjengelige polyesterkompositter. Systematiske kjemiske modifikasjoner av polymerstrukturen ved utskiftning av byggesteiner, gir materialer med noe endrede egenskaper på tross av etterlikningen av kommersiell struktur. Ved å analysere den kjemiske strukturen og se på mekaniske og termiske egenskaper, er det overordnede målet å oppnå en forståelse av sammenhengen mellom struktur og egenskaper i slike polymermaterialer, samt å sammenligne materialets ytelse med kommersielt tilgjengelige materialer.

Publikasjoner hentet fra Cristin

Ingen publikasjoner funnet

Ingen publikasjoner funnet

Ingen publikasjoner funnet

Ingen publikasjoner funnet

Budsjettformål:

STIPINST-Stipendiatstillinger i instituttsektoren

Finansieringskilder