Tilbake til søkeresultatene

STIPINST-Stipendiatstillinger i instituttsektoren

Stipendiatstilling 15 SINTEF (2021-2023)

Tildelt: kr 4,3 mill.

Dette PhD-forskningsprosjektet handler om digitalisering i AECO-industrien (arkitektur, ingeniørfag, konstruksjon og drift). Den tar for seg konseptet Digital Tvilling og hvordan dette kombineres med og forholder seg til livssyklusvurderinger (LCA).

Budsjettformål:

STIPINST-Stipendiatstillinger i instituttsektoren