Tilbake til søkeresultatene

STIPINST-Stipendiatstillinger i instituttsektoren

Stipendiatstilling 19 SINTEF (2021-2023)

Tildelt: kr 4,2 mill.

Nettverket som ryggrad i distribuerte sanntidssystemer Industrielle systemer er i stadig økende grad mer sammenvevde og avhengig av tett kommunikasjon med andre komponenter i et større system. Slike distribuerte systemer stiller strenge krav til nettverket som binder det sammen, både for kontroll, men også for sensorikk og rapportering. Målet med prosjektet er å bruke deterministisk nettverksteknologi for å koble sammen systemer og sensorer i et større, distribuert sanntidssystem samtidig som robusthet og sikkerhet er ivaretatt.

-

Budsjettformål:

STIPINST-Stipendiatstillinger i instituttsektoren

Finansieringskilder