Tilbake til søkeresultatene

EUROSTARS-EUROSTARS

E!114767 SmartXTag: Innovativ UHF RFID tag for fisk med anti kollisjon, lesbarhet og fleksibilitet

Alternativ tittel: E!114767 SmartXTag: An Innovative UHF Fish Tag with multi-read capability, enhanced read range & improved flexibility

Tildelt: kr 6,0 mill.

Prosjektnummer:

323398

Prosjektperiode:

2021 - 2023

Midlene er mottatt fra:

Geografi:

SmartXTag vil utvikle erstatningen til dagens elektroniske fiskemerking. Prosjektet er et samarbeid mellom RFID Solutions, Havforskningsinstituttet og britiske Omni-ID. Fisk merkes i dag i stor skala for å hjelpe forskere med å holde bestanden under oppsikt. De holder kontroll på fisk sin vandring, dødelighet og mer. Merkingen skjer ute på havet, og avlesningen skjer når fisken kommer på land langs hele den norske kysten. Oppdrettere bruker også merkingen til å monitorere ting som foring, vekt og helse til fisk. Den nye brikken vil baseres på gjeldende standard for RFID merkinge som er samme teknologi som millioner av paller og kasser i norsk dagligvare benytter seg av, og milliarder av klær også. Den nye elektroniske merkingen vil gjøre det mulig å med større sikkerhet, på lenger avstand, og ikke minst flere fisk samtidig kan registreres når de passerer forbi antennene. En av problemstillingene som prosjektet må løse vil være avlesning av merkingen via radiobølger under vann, samt å kapsle inn merkingen på en måte som ivaretar dyrevelferd med minst mulig reduksjon av ytelse. Den elektroniske merkingen er av samme type som husdyr som hund og katt merkes med, og resultatet av prosjektet forventes å ha stor overføringsverdi til også den delen av dyreverdenen etter fullført prosjekt.

SmartXTag will develop, validate and demonstrate an innovative UHF RFID technology for making fish traceable and detectable multiple fishes at a time. The current RFID tags for fishes has major shortcomings from the fact that they were developed in the 80's. The current tags are very sensitive to EMC. This really is a challenge when using reading equipment in industrial fish landing sites.. This project will develop the old fish-tag UHF replacement to enable modern performance and seriously improved EMC resistance. Also in the fish tracebility area the new tag and reading system will improve possibilities, simplicity and data quality. The main application areas will be in the fish industry (fish farmers, fish landing sites, in rivers and the ocean) and for monitoring pets (veterinarians) in addition to other fast growing markets. The partners’ background IP and knowledge will be utilized to improve RFID Solutions’ monitoring system, tag specification & manufacture incl. internal antenna and new encapsulation from Omni-ID, manufacturing processes and component integration into a new UHF Tag and monitoring system. Outcomes will be 1) the novel UHF Tag and 2) the monitoring system; included the process for low cost fabrication. The cost efficient manufacture involves a Tag composite encapsulation process designed for mass production at Omni-ID. Overall we will reduce tag costs and ensure high performance and reliability.

Aktivitet:

EUROSTARS-EUROSTARS