Tilbake til søkeresultatene

GRØNNPLATTFORM-Grønn plattform

Samarbeidskonstellasjon for 100% gjenbruk av betongmasser

Tildelt: kr 0,30 mill.

Prosjektleder:

Prosjektnummer:

323480

Prosjektperiode:

2021 - 2021

Midlene er mottatt fra:

Geografi:

Norsk Gjenvinning har i mer enn to år jobbet med å utforme en gjenvinningsløsning for betong i samarbeid med to av Norges største byggherrer, og vært i tett dialog med en betongprodusent for å forstå hva som kreves for å produsere et resirkulert produkt av betong (tilslag), som kan benyttes i produksjonen av ny betong. Etter lang tid med krevende prosesser tilknyttet utforming av et resirkulert betongtilslag har det vist seg utfordrende å komme i mål med å produsere en kvalitet som vil være egnet. Dette basert på de volumene betongprodusenten er villig til å forplikte seg til å kjøpe; av mangel på at det ikke står en kunde i andre enden som etterspør betong som består av resirkulert tilslag. Samtidig vil ikke produksjon av resirkulert tilslag kunne sikre at alt betongavfall vil kunne gjenbrukes eller gjenvinnes, da ikke all avfallsbetong er av egnet kvalitet til tilslagsproduksjon, samt at det vil produseres store mengder bi-produkter (andre kvaliteter og størrelser) enn hva kravspesifikasjonen til resirkulert tilslag krever. Med dette ser vi fremdeles et stort behov for å identifisere muligheter for å kunne utnytte en enda større andel av betongavfallet som i dag genereres i Norge. Med ~1 million tonn betongavfall årlig er det et stort behov for å utnytte denne avfallsressursen bedre, slik at vi kan redusere bruken av jomfruelig tilslag og dermed ikke fortsette å øke det økologiske fotavtrykket betongproduksjon har i like høy takt også fremover. Dette prosjektet består av en ny samarbeidskonstellasjon med mer egnede aktører fra verdikjeden som samarbeidspartnere, og som dermed sikrer at det vil være en etterspørsel i markedet etter betong bestående av resirkulert materiale. Samtidig vil samarbeidskonstellasjonen i langt større grad kunne utfylle hverandre mht fagkompetanse og bransjeforståelse.

Aktivitet:

GRØNNPLATTFORM-Grønn plattform