Tilbake til søkeresultatene

HELSEINNOVASJON-Helseinnovasjon

Veribarr Inside

Tildelt: kr 0,30 mill.

Prosjektnummer:

323831

Prosjektperiode:

2021 - 2021

Midlene er mottatt fra:

Organisasjon:

Geografi:

Quantidoc AS (QD) har i 7 år levert biologiske beslutningsverktøy for fiskehelse basert på forskning ved Universitetet i Bergen (professor Karin Pittman). QD kan måle celle-endringer (hypertrofi, hyperplasi) som kjennetegner veldig mange sykdommer, inkl kreft og tarmlidelser for mennesker. QD samarbeider med utstyrsprodusenten Optiscan i Australia som lager verdensledende medisinske optiske skoper (endoskop) basert på patentert konfokale laserteknologi og som oppfyller utstyrskravene for human medisin, i samarbeid med Zeiss m.fl. (https://www.optiscan.com/products/five2/). Standardisering i kalibrering for diagnose er imidlertid en generell mangelvare i medisinsk optikk. Hva skal vi utvikle? Et nytt, håndholdt verktøy for realtime kvantitativ velferdsmåling ved hjelp av virtuelle biopsier. Kalibreringsarbeidet (gjøres i Norge) for forskjeller mellom levende versus fikserte celler blir integrert i prototypen og vil føre til en stor innovasjonsnyhet som raskt kan taes i bruk i helsenæringen både i Norge og internasjonalt. Den nye teknologien har fått navnet Veribarr Inside, og blir en teknologi for analyse av digitale bilder av de første cellelagene (virtuell biopsi) som er kompatibel med Veribarr sine innovative IPR-beskyttet algoritmer for billedanalyser. Overgangen til realtime analyser er mulig med en kalibrering mellom Veribarr resultater og resultater fra digitale bilder fra eksisterende optisk utstyr. Satsingen foregår i et samarbeid mellom offentlige og private helseaktører. Prosjektet blir en pilot for å utvikle et nytt diagnostisk verktøy i et hovedprosjekt. Samarbeid mellom partnerne QD, Optiscan og Haukeland Universitetssykehus ved sin gastroenterologisk seksjon åpner for både realtime analyse av tarmhelse, men også telemedisin med kort læringskurve og verifiserbare tall. Raskere diagnose og beslutningsstøtte ved tarmavvik som irritabelt tarmsyndrom (IBS) og behandlingseffektivitet og respons ved kreftbehandling vil øke effektiviteten i helsetjenesten.

Budsjettformål:

HELSEINNOVASJON-Helseinnovasjon

Finansieringskilder