Tilbake til søkeresultatene

FRIPRO-Fri prosjektstøtte

New concepts of protein regulation in health and disease

Alternativ tittel: Nye former for proteinregulering ved helse og sykdom

Tildelt: kr 12,0 mill.

Prosjektnummer:

324195

Søknadstype:

Prosjektperiode:

2021 - 2026

Midlene er mottatt fra:

Geografi:

Livet til en menneskecelle er kontrollert av proteiner. Mange av disse proteinene kan påkobles ulike kjemiske grupper som fungerer som merkelapper som styrer proteinenes funksjoner. En kjemisk gruppe kalt acetyl er påkoblet nesten hvert eneste protein i cellene våre. Forskningsgruppen vår ved UiB har kartlagt maskineriet i menneskeceller som setter disse merkelappene på enden (N-terminal ende) av proteiner. Enzymene som gjør denne jobben kalles NAT-enzymer. Overraskende nok er det fremdeles gåtefullt hvordan disse merkelappene styrer proteinene, men forskere har de siste årene vist at acetyl-merkelappene kan styre proteinene rundt i cellen og bestemme om proteiner skal brytes ned eller ikke. Uansett er det økende støtte for at påsetting av acetyl-merkelapper er en prosess som styrer liv og død hos mennesker. Blant annet er slike merkelapper eller mangel på disse funnet å kunne påvirke kreftutvikling og gi medfødt hjertesykdom. I dette prosjekter skal vi studere hvordan NAT-enzymene konkurrerer med andre enzymer som setter andre merkelapper på proteiner. Vi tror at ulike merkelapper gir ulik skjebne for proteinene og at denne balansen må opprettholdes for å unngå ulike sykdommer.

Protein modifications are at the heart of biological regulation and a majority of human proteins undergo some kind of chemical modification that may regulate protein functionality. At some hotspots like the protein N-terminus there may be competition between different modifications and this N-terminal code may have a decisive impact on protein fate and downstream signalling. N-terminal acetylation (Nt-Ac) is the most abundant of these modifications and is catalysed by N-terminal acetyltransferases (NATs). NAA10 and NAA15, which together constitute the NatA complex, the major NAT in humans, are implicated in cancer and congenital disorders including congenital heart disease (CHD). NatA co-translationally acetylates protein N-termini. Additionally, there is a cellular population of NAA10, the catalytic subunit, which is not bound to the NatA complex. How these two NatA subunits cause or contribute to disease progression is not understood. Interestingly however, the types of pathology connected to malfunctioning of NatA versus NAA10 suggest highly distinct biochemical roles for the NatA complex versus the NAA10 monomer. Recently, several subjects from a cohort of CHD cases were found to harbour pathogenic NAA15 variants in a way that impaired NatA function. In cancer, data suggest that NAA10 is a pro-proliferative and pro-survival protein as a part of the NatA complex with NAA15, while monomeric NAA10 is anti-metastatic. NterCode will explore novel concepts of protein regulation to study the mechanisms linking NAA10 and NAA10-NAA15 (NatA) activity to cancer phenotypes and heart disease. To this end, NterCode will utilize unique cell models that will distinguish contributions from NAA10 and the NatA complex.

Publikasjoner hentet fra Cristin

Ingen publikasjoner funnet

Ingen publikasjoner funnet

Ingen publikasjoner funnet

Ingen publikasjoner funnet

Budsjettformål:

FRIPRO-Fri prosjektstøtte

Finansieringskilder