Tilbake til søkeresultatene

FRIMEDBIO-Fri prosj.st. med.,helse,biol

Rational vaccine design as an approach to protect against PMCV infection in salmon

Alternativ tittel: Struktur-basert vaksine mot PMCV infeksjon hos laks

Tildelt: kr 12,0 mill.

Totivirus er virus som vanligvis infiserer protozoer og sopp og noen virveldyrarter. Laks er infisert med et virus kalt piscine myocarditis virus (PMCV), og dette viruset ligner på totivirus og har fått evnen til å spres mellom verter, en evne som mangler i de fleste totivirus. PMCV-infeksjon er en kronisk infeksjon hos laks og forårsaker en alvorlig hjertesykdom kalt kardiomyopatisyndrom (CMS) der hjerteveggen i forkammeret blir så skjør av skadene forårsaket av viruset at den kan sprekke når fisk utsettes for fysisk stress/håndtering. Fisk smittes etter overføring til sjø og infeksjonen utvikler seg over flere måneder opp til slaktestørrelse. Det er ingen vaksiner tilgjengelig, og det finnes ikke behandlingsalternativer for PMCV -infeksjon hos laks. Vi mener at en bedre forståelse av virusstrukturen vil bidra til bedre vaksiner som kan beskytte mot infeksjon og sykdom. Det er sannsynlig at antistoffer og cellemediert immunitet er nødvendig for å oppnå beskyttelse, og for antistoffene må det være samsvar mellom virusoverflatens struktur og antistoffet som binder viruset. Vi vil identifisere patogenspesifikke antistoffer med nøytraliserende egenskaper, basert på detaljert skanning av overflateområder hos virus ved bruk av sera fra fisk som overlever infeksjon. Dette skal kombineres med strukturstudier av virusets partikkel som igjen leder oss mot en optimalisert vaksine. Vi vil bruke rekombinant proteindesign av virusproteinene, og teste deres evne til å beskytte mot infeksjon / sykdom. Vi vil også undersøke viktigheten av cellemediert immunitet ved hjelp av en vektorvaksine. Effekter fra vaksinasjon vil bli studert ved hjelp av immunisering og smitte etterfulgt av studier av patologiske forandringer i fisken. Målet er å utvikle en vaksine som beskytter mot sykdom.

Totiviridae viruses infect protozoa and fungi while a handful of metazoan totivirus-like viruses infect vertebrates and invertebrates. Salmon piscine myocarditis virus (PMCV) is a totivirus-like viruses, and like dsRNA viruses, metazoan totivirus-like viruses have acquired capsid structures and/or bystander proteins that contribute to extracellular transmission and intra-particle genome transcription. PMCV is the causative agent of cardiomyopathy syndrome (CMS) of Atlantic salmon. PMCV has acquired a unique strategy to adapt to the metazoan host, including two fundamental functions different from the protozoan totiviruses, i.e., extracellular transmission and intra-particle genome transcription. Currently no prophylactic or treatment options exist for PMCV infection in salmon, and our hypothesis is that a better understanding of the PMCV structure will facilitate vaccine design. Further, can protection against infection and/or disease come from antibodies alone or is cell mediated immunity also required. Topological complementarity of the surface contours of the virus particle and the antibody variable domains decides if the antigen is recognized (WP1). Structure-based design relies on which specific sites on the surface protein to target, and we begin with identifying pathogen-specific antibodies with neutralizing properties (WP2). Peptide scanning using sera from survivors of infection will pinpoint domains important for binding, and with structure studies of virus particle and ORF3 protein, this will guide us towards optimal vaccine design. This will be used for recombinant protein design of ORF1 and ORF3 (WP3) encoded viral proteins, and tests for ability to protect against infection/pathology. Next, to explore involvement of cell mediated immunity, a vector vaccine approach is used (WP4) based on attenuated strain of VHS virus expressing ORF1 or ORF3 subdomains. Effects are assessed using immunisation and challenge followed by assessment of pathogenic events.

Budsjettformål:

FRIMEDBIO-Fri prosj.st. med.,helse,biol

Finansieringskilder