Tilbake til søkeresultatene

FRIHUMSAM-Fri prosj.st. hum og sam

Platformization of music production: Developer and user perspectives on transformations of production technology in the online environment

Alternativ tittel: Plattformisering av musikkproduksjon: Utvikler- og brukerperspektiver på endringer i produksjonsteknologi i nettbaserte omgivelser

Tildelt: kr 12,0 mill.

Prosjektnummer:

324344

Søknadstype:

Prosjektperiode:

2021 - 2025

Midlene er mottatt fra:

Geografi:

PLATFORM-prosjektet vil utvikle en dypere forståelse av hvordan musikkproduksjon endrer seg i digitale, nettbaserte omgivelser med tanke på hvordan teknologien utvikles, brukes og påvirker kreative roller og arbeidsformer. Prosjektet kombinerer fugleperspektiv på utviklingen av medieteknologi med froskeperspektiv på dannelsen av musikalske praksiser og endringer i kulturell produksjon. Det nærmer seg slik møtet mellom et kulturelt felt og utviklingen av nettbaserte produksjonsplattformer, og vil undersøke hvordan og med hvilke følger musikkproduksjon gjennomgår en form for plattformisering. Prosjektet fokuserer på såkalte digital audio workstations (DAWs), som Logic Pro og BandLab, og hvordan disse klyngene av programmer og tjenester endrer grunnlaget for kreativt lydarbeid, inkludert komponering, utøving og ulike former for samarbeid. Hypotesen er at utviklerne av DAW-teknologi så vel som deres ulike brukergrupper er involvert i en plattformiseringsprosess som har dype kulturelle, sosiale og økonomiske konsekvenser for musikksektoren. Prosjektet er organisert i seks (delvis overlappende) arbeidspakker, der halvparten fokuserer på sentrale aspekter ved teknologienes utvikling og bruk, mens den andre halvparten undersøker teknologiens samspill med sine omgivelser. Utgangspunktet for prosjektet er Norge, som har en teknologisk avansert og internasjonalt orientert musikkbransje med artister, praksiser og virksomheter som er i kontinuerlig bevegelse inn og ut av landet. Ved å følge sektorens utvekslinger vil prosjektet belyse den sosiale konteksten til teknologiutviklingen så vel som endringer i musikalske praksiser, og slik bidra med kunnskap og kritiske perspektiver på betingelsene for kreativt arbeid i vår tid.

The PLATFORM project sets out to explore and critically evaluate the conditions for cultural production in a time of digitized and networked technology. It asks: How are platforms of music production developed, and what are their significance for music making? The hypothesis of this project is that the developers of production technology, as well as their various user groups, are all involved in a platformization process that has profound cultural, social, and economic ramifications for the music sector. The project goes on to ask: 1) How are production technologies established as online platforms and introduced into creative practices? The hypothesis is that the exploitation of online opportunities is having substantial ramifications concerning the pace of technological innovation in music production. 2) How are contemporary production platforms used and acted upon by music practitioners? The hypothesis is that the usage of platforms is deeply implicated in creative practice, and that there are significant differences and patterns residing there that are only discernible through the study of the coming together of technologies and users. 3) To what extent is platformization involved with transforming creative roles and modes of music production? The hypothesis is that new platforms influence key professions in the value chain of music while altering the conditions for producing music for contemporary platforms of music mediation. The investgations will be carried out through six work packages, half of them focused on central aspects of technological development and use, the other half engaged with technology’s entanglement with its surroundings. The Project Leader, Postdoctoral Research Fellow and PhD-candidate will use qualitative as well as quantitative methods, comprising interviews, observations, interface analysis and a sector-wide survey, thereby engaging the sector in our analyses of shifts in music production and the platforms that frame it.

Budsjettformål:

FRIHUMSAM-Fri prosj.st. hum og sam