Tilbake til søkeresultatene

FRIMEDBIO-Fri prosj.st. med.,helse,biol

Climate change and impact on critical contaminants and lipids in Arctic Seafood.

Alternativ tittel: Klimaendringer og effekter på miljøgifter i sjømat fra Arktis

Tildelt: kr 12,5 mill.

Mat fra havet vil bli enda viktigere i årene som kommer ettersom verdens befolkning anslås å nå over 10 milliarder mennesker innen 2050. Vi opplever allerede klimaendringer i Norge og globalt. Et av målene for havtiåret er å nettopp å løse sammenhengen mellom endringer i klima og trygg og sunn sjømat. Hovedmålet med CLIMESEAFOOD er å utvikle nye økosystemmodeller som kan hjelpe oss å forstå hvordan endringer i klima i nordområdene, påvirker transporten av fremmedstoffer i marine organismer og sjømat i Barentshavet. Med de nye modellene vil det bli mulig å forutse hvordan kritiske fremmedstoffer slik som PCB og kvikksølv vil bli påvirket av ulike klimascenarier. Prosjektet vil også bidra til en generisk forståelse av hvordan fremmedstoffer blir transportert fra lavtrofiskeorganismer til organismer høyt i næringskjeden. Vi vil også få en meget detaljert beskrivelse av lipidene i de ulike arktiske organismene. Det skal etableres en ny marin database administrert av norsk marint datasenter for å gjøre tilgjengelig både historiske og nye data på fettsyrer, stabile isotoper og organiske miljøgifter fra ulike arktiske marine organismer. I tillegg til effektene fra klimaendringer på transport av fremmedstoffer i marine økosystemer, vil prosjektet også undersøk hvordan marine organismer responderer på endrede miljøforhold ved å bruke avansert «omics» verktøy. Basert på funnene i prosjektet fra modellen, vil det bli utført en risikovurdering av fremtidig sjømat for å finne ut om det er forskjeller i helseeffekt. Samlet sett vil prosjektet kunne gi en unik kunnskapsplattform for fremtidige økosystem- og sjømatrisikovurderinger.

The arctic amplification of anthropogenic global warming is changing the biogeochemical and physical settings of the ocean. Such changes would affect contaminant fate and transport dynamics in ways that are not yet well understood. The Barents Sea is part of the Norwegian Exclusive Economic Zone which makes Norway the world's second-largest exporter of seafood. Over the last decade, one of the largest and most unique biological databases on contaminants in Northeast Atlantic seafood species of economic and ecological significance, has been built, filling knowledge gaps related to geographical and seasonal variation of various contaminants in fish species, but not yet in the context of a rapidly changing climate. The role of the ocean in a food and nutrition security context is becoming increasingly important and seafood from arctic ecosystems will likely be an important fishery for future harvests. Envisioning a future with increased seafood harvests could require sustainable use via traditional fisheries, but increased fishing pressure at lower trophic levels may accommodate a growing human population. Despite this, the understanding of how climate change and future increased fishing pressure is impacting the transport and fate of critical contaminants in dynamic food webs and seafood, is unknown. CLIMESEAFOOD will solve this by developing new marine mechanistic ecosystem models that can advance the process understanding of how a rapidly changing climate is impacting contaminant fate and transport dynamics in the Barents Sea marine ecosystems and relevant seafood taxa in support of sustainable development. It will advance our understanding of impacts, sources, fate, and transport dynamics of contaminants under different future climate and fisheries management modeling scenarios. Outcomes will be a significant advancement in our understanding of contaminant trophic transfer dynamics in the context of seafood safety and changing climate conditions.

Budsjettformål:

FRIMEDBIO-Fri prosj.st. med.,helse,biol

Finansieringskilder