Tilbake til søkeresultatene

FRIPRO-Fri prosjektstøtte

Perceiving voice and speaker - how we experience each other when communicating and what it does to us

Alternativ tittel: Stemmen til den som snakker - hvordan vi oppfatter hverandre når vi kommuniserer og hvordan det påvirker oss

Tildelt: kr 8,0 mill.

Hvordan opplever vi hverandre i muntlig, språklig kommunikasjon og hvordan påvirker dette vår sosiale samhandling? Når vi lytter til en som snakker, forstår vi det hun eller han sier ved å høre språklydene som ytres. Men vi hører også stemmen til den som snakker. Stemmen fungerer som en lydsignatur. Den gir viktig informasjon om den som snakker, som for eksempel deres følelser og holdninger, men også deres alder, kjønn, identitet, og i noen tilfeller etnisk og sosioøkonomisk bakgrunn. Det er vanskelig å overvurdere hvor viktig denne typen informasjon er i flerspråklige og multikulturelle samfunn. På tross av dette, har stemmen og hvilket inntrykk den gir, fått lite oppmerksomhet i filosofiske diskusjoner om lingvistisk kommunikasjon. Formålet med dette prosjektet er å utvikle den første systematiske filosofiske undersøkelsen av stemmens rolle i lingvistisk kommunikasjon og sosial samhandling. Prosjektet vil benytte seg av en multidisiplinær tilnærming. Det vil vise at en auditorisk opplevelse av stemme er en fundamental del av muntlig, lingvistisk kommunikasjon. Vi vil forklare hvordan opplevelsen av stemme interagerer med våre forventninger om språkbrukere og leder til forskjellige inntrykk av dem. Prosjektet vil forklare hvordan noen slike inntrykk resulterer i implisitte fordommer og diskriminering av spesifikke grupper av språkbrukere. Vi vil også utvikle et etisk rammeverk for å adressere denne typen diskriminering. Denne forskningen vil ha praktiske konsekvenser for utviklingen av retningslinjer mot språkbasert diskriminering.

How do we experience each other in spoken linguistic communication and what does it do to our social interactions? In spoken linguistic communication, any message is normally delivered by a particular speaker in a particular manner. When listening to a person speaking, we can come to understand what they say by perceiving the speech sounds they utter. But we also hear the speaker’s voice. Voice is an auditory face of the speaker. It conveys rich information not only about a speaker’s arousal and emotional state, but also about their identity, gender, age, and even their socioeconomic status and ethnic background. The importance of such information in everyday social interactions that take place in multilingual and multicultural societies is hard to overestimate. Yet in recent philosophical discussions on the nature and epistemic role of linguistic communication, the way the speaker sounds and the impression they make on a hearer have been largely ignored. The goal of this project is to provide the first, systematic, in-depth philosophical investigation of the role of voice in linguistic communication and social interactions. This project will show that an auditory experience of voice is a fundamental element of spoken linguistic communication. We will investigate how the experience of a voice can interact with our systematic expectations about speakers leading to various impressions of them. The project will explain how some of such impressions result in systematic cases of implicit bias and discrimination against specific groups of speakers and develop an ethical framework for addressing the latter. This project will employ a unique multidisciplinary approach. By explaining the impact of voice in linguistic communication, this project will establish a novel and important field of research in philosophy. The project’s results will have practical implications for policies against language-based discrimination, applicable also to the Norwegian context.

Budsjettformål:

FRIPRO-Fri prosjektstøtte

Finansieringskilder