Tilbake til søkeresultatene

POLARPROG-Polarforskningsprogram

Exchanging local narratives and scientific understanding of climate changes in indigenous communities of Greenland and the southwest Pacific

Alternativ tittel: Klimanarrativer - økt forståelse for klimaendringer igjennom dialog og utveksling av kunnskap mellom forskere og urbefolkning

Tildelt: kr 24,5 mill.

ClimateNarratives er et stort tverrfaglig forskerprosjekt med fokus på risiko, sårbarhet, innovasjon og tilpasningsdyktighet hos lokalbefolkningen langs kysten av Grønland og på øystater i Stillehavet under et klima i endring. Begge befolkningsgruppene lever av og med naturen og har mye til felles, imens klimautfordringene de står ovenfor er svært forskjellige: På Grønland trekker isen seg tilbake, fjordene åpner seg og nytt land kommer frem, mens på øyene i Stillehavet forsvinner landet som en konsekvens av et varmere hav og smeltende is. Det unike ved ClimateNarratives er at klimaforskere, samfunnsvitere og kunstnere arbeider sammen med de lokale befolkningsgruppene for å identifisere utfordringer og muligheter, gitt forskningsbaserte framskrivninger av endringer i klima, samtidig som vi høster erfaringer og utveksler kunnskap igjennom dialog mellom generasjoner, kulturer og på tvers av stor geografisk avstand.

ClimateNarratives is a interdisciplinary effort to identify risks, vulnerabilities, innovation and adaptation possibilities for indigenous communities in a changing climate Communities living close to nature and to the ocean are facing new challenges and opportunities due to climate change. In coastal Greenland, the fjord systems are projected to undergo large changes, as the glaciers and the ice sheet retreat. Similarly, low lying island states in the Pacific are expected to see changes in the frequency of storm surges and flooding, severely impacting people’s livelihoods. However, there is substantial uncertainty on the state of the present-day, as well as in future projections. This uncertainty poses challenges for everyday practices and the traditional management of natural resources among indigenous communities. ClimateNarratives focuses on the local and far-field impacts from the melting of the Greenland ice sheet and investigates the complex processes taking place at the marine terminating margin of the ice sheet in a fjord on the west coast of Greenland. As melt will affect both sea level in the Pacific, as well as hydrographic and biological conditions in the fjords of Greenland, the far-reaching consequences for indigenous coastal communities warrants a need for better understanding and predictions to ensure appropriate and timely adaptation. With an ambitious plan to seek new knowledge together with indigenous communities we will be able to target climate projections of significance locally. Combining a highly interdisciplinary team of scientists with extensive experience in working in Greenland and the Pacific with an ambitious research plan including field campaigns, community workshops, art exhibits and exchanges, ClimateNarratives endeavours to bridge the gap between science disciplines, cultural identity and geographic affinity with a common interest in a better understanding of the impact of climate and sea level changes.

Budsjettformål:

POLARPROG-Polarforskningsprogram