Tilbake til søkeresultatene

FRIPRO-Fri prosjektstøtte

Quality and Content: understanding the influence of content on subjective and objective image quality assessment

Alternativ tittel: Kvalitet og innhold: forstå påvirkningen av innhold på subjektiv og objektiv vurdering av bildekvalitet

Tildelt: kr 11,9 mill.

Digital bildeteknologi og bildebehandling har endret hvordan vi tar, lagrer, deler, mottar, visualiserer og bruker bilder. Teknologifremskritt har gjort det lettere å bruke store volum av bilder. En viktig komponent i alle systemer som bruker bilder er vurdering av bildekvalitet. Til tross for forskningen gjort innen vurdering av bildekvalitet er det fremdeles flere aspekter som ikke er forstått. Et aspekt som kan påvirke generell bildekvalitet er innholdet i bildet. Selv om det er enkelte studier gjort på dette, er disse på små datasett, og dette aspektet er gitt mindre fokus sammenlignet med andre aspekt. Derfor er det et behov for å bedre forstå hvordan innholdet i bildene på virker bildekvalitet. Frem til i dag har dette aspektet sjeldent vært inkludert i algortimer for å vurdere bildekvalitet. I dette prosjektet vil vi fokusere på "Hvordan innholdet påvirker bildekvalitet". Ved å forskere på dette, så kan vi gjøre mer presis objektiv og subjekti vurdering av bildekvalitet. Målet med prosjektet å bedre forståelse av bildekvalitet.

Digital imaging and image processing technologies have changed how we capture, store, transmit, receive, visualize and use images. Advances in technology has encouraged the use of larger volumes of images. A crucial component of any system that processes images is the assessment of the quality. Despite the research efforts on image quality assessment there are still several aspects that are still not fully understood. One property that could affect the overall quality of an image is its content. Although some studies have been performed on this aspect on limited datasets, compared to other properties that could influence the quality of an image, it has been given less attention. Hence, there is a need for better understanding of how content influences subjective quality. Till today, information about content has rarely been included in image quality metrics since how content influences quality is not well understood. In this work, we will address the following question; "How does content influence image quality assessment?". We believe that by investigating this question we can carry out more accurate subjective and objective quality assessment. The goal of the project is to advance the understanding of image quality. This will be done by a focus on: 1) Collecting ground truth data. 2) Investigating how content influences subjective image quality assessment, and 3) Developing more precise and better performing image quality metrics based on the improved understanding on how content influences image quality. In addition to recruiting a new PhD student and one researcher holding a PhD, we include a significant international and inter-disciplinary collaboration with world-leading scholars in perception, image quality assessment and color imaging.

Publikasjoner hentet fra Cristin

Ingen publikasjoner funnet

Ingen publikasjoner funnet

Ingen publikasjoner funnet

Ingen publikasjoner funnet

Budsjettformål:

FRIPRO-Fri prosjektstøtte

Finansieringskilder