Tilbake til søkeresultatene

SAMKUL-Samfunnsutviklingens kulturell

Gardening the Globe: Historicizing the Anthropocene through the production of socio-nature in Scandinavia, 1750-2020

Alternativ tittel: Antropocen tar form: En historisering gjennom produksjon av skandinavisk sosio-natur, 1750-2020

Tildelt: kr 12,0 mill.

Prosjektnummer:

324690

Søknadstype:

Prosjektperiode:

2021 - 2025

Geografi:

Fagområder:

Samarbeidsland:

Prosjektet GARDENING THE GLOBE har som målsetting å undersøke historiske prosesser der naturen er blitt erobret, kontrollert og gjort til en ressurs, med fokus på Skandinavia fra midten av 1700-tallet og frem til i dag. Dagens miljøproblemer blir ofte fremstilt ved hjelp av naturvitenskapelige begreper fra jordsystemforskning og geologi – som begrepet Antropocen. Selv om slike begreper er viktige for å få frem hvor stor effekt menneskeheten har på kloden som helhet, bidrar de også til at faktorer som historiske forhold, sosiale strukturer og kulturelle verdier blir usynlige i fortellingen. Det er derfor behov for en bredere forståelse av hvordan de praksisene og teknologiene som har ledet til dagens miljøproblemer er historisk situerte. GARDENING vil studere disse historiske prosessene som en rekke stadig mer intense forsøk på å overvinne, kontrollere og bruke natur - det vil si produksjon av det vi kaller "sosio-natur". Prosjektet vil undersøke caser knyttet til tre temaer: 1) Prosesser der dyr, planter og mineraler flyttes fra sted til sted, 2) praksiser knyttet til utryddelse av organismer, og 3) menneskers produksjon av landskap. Casene omfatter forvaltning av fremmede arter, bruk av rotenon i fiskeforvaltning, utvikling av begrepet "naturens økonomi", danske svinefarmer, svenske gruvelandskaper, hagevirksomhet, "det grønne skiftet" og menneskeskapte geologiske landformasjoner. GARDENING vil gi nytt historisk innblikk i hvordan praksiser i Skandinavia har bidratt til dagens miljøproblemer. Gjennom å fokusere på Skandinavia, utforsker prosjektet en grunnleggende spenning mellom produksjonen av miljøproblemer og utviklingen av velferd i skandinavisk historie og politikk. Ved å sette sammen caser fra ulike fagområder, fra kulturhistorie til geologi, og med både tekststudier og feltstudier, vil prosjektet også utvikle metoder for å bygge bro mellom kvalitative, historiske studier og jordsystemvitenskap.

The concept of the Anthropocene was developed within the Earth system sciences, where human interaction with nature is viewed on a large scale, spatially, temporally, and quantitatively. Such a narrative has no room for describing agency, social structures or cultural values, and thus leaves an epistemological gap between the notion of the Anthropocene in Earth system science and notions of nature-culture entanglements in the humanities. GARDENING aims to develop methods for bridging this gap between qualitative, historical studies and Earth system science. GARDENING argues that this requires a common conceptual ground for the humanities and natural sciences regarding issues related to the Anthropocene, and a broader understanding of how practices and technologies that have led to the Anthropocene are historically situated. The historical development in Northern Europe since the mid- 18th century has played a key role in the processes leading to the Anthropocene, and GARDENING will study these processes as an increasing intensification of attempts to conquer, control and utilize nature - the production of “socio-natures”. Through the concept “socio-natural gardening”, GARDENING will examine the relationship between Western modernity and the emergence of the Anthropocene, exploring three themes: 1) processes of moving animals, plants and minerals; 2) practices of eradicating organisms; and 3) the human production of landscapes. GARDENING will do this through ten case studies located in Scandinavia, which cover a range of socio-natural practices. The case studies inform the three themes directly, but also represent phenomena that, on an aggregated level, are of crucial importance for the emergence of the Anthropocene. They throw light on how such practices in Scandinavia are embedded in trans-local and global networks, as well as how these practices and technologies are historically situated and involve certain ideologies, imaginaries, considerations, and ambiguities.

Budsjettformål:

SAMKUL-Samfunnsutviklingens kulturell