Tilbake til søkeresultatene

FRIMEDBIO-Fri prosj.st. med.,helse,biol

Modelling the epidemiological dynamics of past and current zoonotic diseases in humans

Alternativ tittel: Modellering av den epidemiologiske dynamikken til tidligere og nåværende zoonotiske sykdommer hos mennesker

Tildelt: kr 2,7 mill.

Zoonoses-Epidemiologi prosjekter historisk og fremtidig epidemiologisk dynamikk av zoonotiske sykdommer som pest, dengefeber og koronavirus. Målet med prosjektet er å bedre forstå hvordan epidemisk dynamikk av zoonotiske sykdommer endres på tvers av økologiske sammenhenger og dermed bedre forberede verden på fremtidige pandemier. Prosjektet vil bli utført langs to hovedlinjer: (I) Forstå den langsiktige zoonotiske sykdomsdynamikk for dermed å angi folkehelsebelastningen; (II) vurder intervensjonsstrategier for å forbedre folkehelsen og redusere samfunnseffekten. I tråd med hovedlinjene har prosjektet så langt bidratt med to vitenskapelige verktøy for å håndtere pandemier: (i) et grunnleggende rammeverk med åpen kildekode med fleksibel demografi og kontaktmønstre; (ii) et evalueringsrammeverk for å skreddersy vaksineutrullingsstrategier. Med disse rammene peker funnene på at de unge kan ha de høyeste infeksjonshastighetene i den endemiske fasen av sykdomsdynamikken. I tillegg kan prioritering av vaksinasjon til høyrisiko- og kjernesosiale grupper maksimere fordelen mht både direkte og indirekte beskyttelse, og dermed oppnå de større samfunnsmessige helsemessige fordelene.

Zoonoses-Epidemiology have generated and shared to the scientific community innovative modelling and evaluating framework. These include (1) a general age model integrating realistic demography and social mixing patterns, (2) a disease model incorporating vaccination. These models are not only of great importance for conceptual analysis but also applications in diverse settings. In particular, we applied these model framework to Norwegian settings to evaluate different allocation strategies of vaccines. These achievements have (1) improved our knowledge of epidemiological dynamics and disease burden, (2) improved the advice to health authorities on strategic intervention decisions. By doing so, we have a cohesive understanding of the true disease threat and thus better prepare against future pandemics.

Zoonotic diseases such as plague, dengue fever and coronavirus, continue to exact a heavy toll in many parts of the word. Zoonoses-Epidemiology is a Norwegian based project with ambitions to synthesise epidemiological landscape of multiple zoonotic diseases and perspectives from ecology and epidemiology. The primary objective of the project is to build a timely, multi-faceted, and interdisciplinary understanding of how epidemiological dynamics of zoonotic diseases change across ecological contexts so as to be better prepared for future pandemics. The objectives are organised into two Work Packages and five Tasks to (I) Reveal the historical and future disease dynamics and public health burden across ecological contexts; to (II) Evaluate effectiveness and uncertainties of interventions to maximise public health and societal effect. We will contribute two cutting-edge methodologies: (i) The innovative modelling framework, and (ii) The systematic intervention-evaluation framework. We will through Zoonoses-Epidemiology take full advantage of our extensive data sources and analytical approaches to ensure the robustness and scientific rigour of the frameworks, while iteratively updated our assessments and insights of disease dynamics and intervention strategies. By the end of the project period, we will offer far-reaching implications beyond public health science, opening a whole new field of well-structured, multidisciplinary scientific research that bridges endeavours and competence from multiple fields. All our contributions will provide a portfolio that could be extensively leveraged to confront threats for not the least zoonotic diseases but other epidemics.

Publikasjoner hentet fra Cristin

Ingen publikasjoner funnet

Ingen publikasjoner funnet

Ingen publikasjoner funnet

Ingen publikasjoner funnet

Aktivitet:

FRIMEDBIO-Fri prosj.st. med.,helse,biol