Tilbake til søkeresultatene

NORGLOBAL2-Norge - global partner

Red Lines and Grey Zones: Exploring the Ethics of Humanitarian Negotiation

Alternativ tittel: Røde linjer og gråsoner: en utforskning av humanitære forhandlingers etikk

Tildelt: kr 11,9 mill.

Prosjektnummer:

325238

Søknadstype:

Prosjektperiode:

2021 - 2025

Midlene er mottatt fra:

Geografi:

Fagområder:

Humanitært arbeid avhenger av forhandlinger med myndigheter og væpnede grupper om beskyttelse, tilgang til nødlidende og utforming av hjelpeprogrammer på lokalt, nasjonalt og internasjonalt plan. Disse forhandlingene innebærer en rekke etiske dilemmaer, som å samarbeide med krigsforbrytere og undertrykkende regimer, favorisere visse sosiale og politiske grupper eller sette lokalt ansattes liv på spill for å redde liv og lindre lidelse. Med utgangspunkt i konsultasjoner med praktikere og eksperter kartlegger dette prosjektet disse dilemmaene og undersøker dem videre gjennom tilfellestudier og teoretiske analyser. Tilfellene er hentet fra nødhjelpsdistribusjon i Syria, flyktningehåndtering i Bangladesh, hjelp til beleirede lokalsamfunn i Colombia, internasjonal hjelp etter jordskjelv i Nepal, ilandføring av reddede migranter i Middelhavet og resolusjoner om grensekryssende bistand til Syria i FNs sikkerhetsråd. Prosjektgruppen vil dessuten utvikle nettbaserte kurs for universitetsstudenter og praktikere, samt engasjere politikere, praktikere og sivilsamfunnsaktører på globalt plan. Prosjektet ledes fra Institutt for fredsforskning (PRIO) i samarbeid med Norsk senter for humanitære studier (NCHS). Det innbefatter forskere fra Pontificia Universidad Javeriana, Bogotá; Tribhuvan University, Kathmandu; University College Dublin; Oxford Institute for Ethics, Law and Armed Conflict ved University of Oxford; Høgskolen i Innlandet. Centre of Competence on Humanitarian Negotiation – et samarbeid mellom ICRC, UNHCR, WFP, MSF og Centre for Humanitarian Dialogue – tilrettelegger for kurs og konsultasjoner med praktikere. Universitetskursene tilbys i samarbeid med det internasjonale universitetsnettverket Network on Humanitarian Action (NOHA) og Research School on Peace and Conflict. I det første året av prosjektet har vi gjennomført litteraturstudier og en nettbasert spørreundersøkelse for praktikere. I undersøkelsen utfordres respondentene til å rangere en rekke etiske dilemmaer og kommentere disse, samt å gi eksempler og identifisere andre dilemmaer som vi burde vite om. Vi gjennomfører nå oppfølgingsintervjuer til spørreundersøkelsen, og har satt sammen en høyst kompetent og mangfoldig ekspertgruppe som vi har diskutert de samme spørsmålene med. På denne måten har vi oppnådd prosjektets første mål om å kartlegge dilemmaene som skal utforskes gjennom tilfellestudiene og filosofiske analyser. Videre har vi hatt en rekke prosjektmøter og en workshop med felles diskusjoner om de sentrale begrepene og spørsmålene i prosjektet, samt om prosjektets metodologi. På dette grunnlaget er tilfellestudiene under planlegging. Den neste prosjektfasen går ut på å gjennomføre disse og å arrangere en stor workshop i Oslo hvor ekspertgruppen og de vitenskapelige rådgiverne også inviteres.

Humanitarian action relies on negotiations with counterparts at local, national and international levels. These negotiations are filled with ethical dilemmas like cooperating with war criminals and repressive regimes, striking deals that favour certain social groups and accepting agreements that put the lives of local staff at risk. Yet, these dilemmas remain to be studied as ethical problems in negotiations. Starting from consultations with humanitarian practitioners, this project maps out these problems and cross-examines them through a set of case studies and theoretical perspectives. The cases are from Syria, Bangladesh, Colombia, Nepal, the Mediterranean and the UN Security Council. Findings will be presented in scholarly articles, a journal forum and special issue, as well as in related policy briefs, blog posts, podcasts and webinars. The project team will also develop online university courses at MA and PhD levels and professional trainings with a global reach. The research team will engage with policymakers, practitioners and civil society through a range of online and offline activities, including in Bogotá, Dublin, Geneva, Kathmandu and Oslo. The project is hosted by Peace Research Institute Oslo in association with the Norwegian Centre for Humanitarian Studies. It includes research partners from Pontificia Universidad Javeriana: Tribhuvan University; Network on Humanitarian Action (NOHA), University College Dublin; Oxford Institute for Ethics, Law and Armed Conflict, University of Oxford; and Inland Norway University. The Centre of Competence on Humanitarian Negotiation - a collaboration between the ICRC, UNHCR, WFP, MSF and the Centre for Humanitarian Dialogue – will be actively involved in the consultation and training activities. University courses will be offered in collaboration with the Research School on Peace and Conflict and the NOHA Joint Master's Degree in Humanitarian Action - involving 10 European and 14 global partner universities.

Publikasjoner hentet fra Cristin

Ingen publikasjoner funnet

Ingen publikasjoner funnet

Ingen publikasjoner funnet

Ingen publikasjoner funnet

Budsjettformål:

NORGLOBAL2-Norge - global partner