Tilbake til søkeresultatene

FRIPRO-Fri prosjektstøtte

Hydrogen Storage in Subsurface Porous Media - Enabling Transition to Net-Zero Society

Alternativ tittel: Hydrogenlagring i porøse formasjoner i undergrunnen

Tildelt: kr 12,0 mill.

Omstilling fra fossilt brensel til fornybare energikilder er et av de viktigste tiltakene for å redusere klimaendringer og bygge et bærekraftig energiforsyningssystem. Elektrisitetsproduskjon fra fornybare kilder har naturlige variasjoner gitt endringer i vind- og solinnstrømning. Avvik mellom energiproduksjon og etterspørsel er en stor utfordring for det fremtidige globale energimarkedet, og derfor regnes energilagring som et sentralt tema i energiforsyningskjeden for det 21. århundret. Hydrogen er en utslippsfri energibærer som kan produseres fra overflødig grønn elektrisitet eller naturgass, og kan ha en stor rolle i energioverføringsarbeidet. Tilgjengelig lagringskapasitet er imidlertid utilstrekkelig for å kunne balansere tilbud og lokal etterspørsel, gitt økt implementering av fornybar elektrisitetsproduksjon. Lagringskapasitet for hydrogen må derfor økes for å imøtekomme fremtidige behov. Hydrogenlagring i porøse, geologiske formasjoner i undergrunnen, som for eksempel i saltvanns-akviferer og gamle gassreservoarer, representerer en teknologi som møter kravet for store volum og tilgjengelighet. HyPE-prosjektet kombinerer fysiske og mikrobielle prosesser som bestemmer lagringskapasitet og effektivitet i undergrunnslagring av hydrogen i porøse medier. Med en tverrfaglig tilnærming som kombinerer strømningsfysikk, mikrobiologi og matematikk fosker vi på avgjørende mekanismer for hydrogenlagring i undergrunnsformasjoner.

Hydrogen is an energy carrier with the potential to play an essential part in achieving deep emission cuts and improved global energy security and resilience. Hydrogen has multiple roles in energy transition: enables long-term storage; assists integration of renewable electricity; allows for the distribution across regions and seasons. Because hydrogen can be produced and stored at times of low energy demand, and utilized when needed, developing large-scale storage opportunities for hydrogen is essential. Lessons learned from geological CO2 sequestration and natural gas storage are transferable, but critical parameters like solubility, diffusion and ecological influence are unique to hydrogen. Hydrogen flow, trapping and interaction and mixing with methane with increased microbial activity are not yet described in context of subsurface porous media storage in depleted gas reservoirs and saline aquifers. Understanding these coupled processes, and their impact on working gas capacity, deliverability and injection rate are of utmost importance for developing large-scale hydrogen storage. Hence, targeted fundamental scientific studies like the HyPE project are critically needed to assess feasibility and the overall applicability of hydrogen storage. The HyPE project addresses fundamental knowledge needs for subsurface porous media hydrogen storage as a renewable energy storage technology. With a truly cross-disciplinary approach, we combine new laboratory testing within flow physics and microbiology to develop original mathematical modeling capabilities. Our objectives are beyond the current state-of the-art for this emerging hydrogen research field, with synergistic laboratory efforts on flow functions and bio-geochemical reactions corroborating in development of an open-source, fully coupled numerical simulator dedicated for subsurface hydrogen porous media storage. Our ambition is to contribute with new scientific understanding to enable the net-zero society.

Publikasjoner hentet fra Cristin

Ingen publikasjoner funnet

Ingen publikasjoner funnet

Budsjettformål:

FRIPRO-Fri prosjektstøtte

Finansieringskilder