Tilbake til søkeresultatene

FRIPRO-Fri prosjektstøtte

Cell-based therapy for inherited bleeding disorders

Alternativ tittel: Cellebasert terapi for arvelige blødningssykdommer

Tildelt: kr 12,0 mill.

Koagulasjonsfaktorer er proteiner i blodlevringsprosessen som opprettholder blodhomeostase. Noen av proteinene har koagulerende egenskaper og bidrar til å stoppe blødning ved at det dannes en blodpropp på skadestedet, mens andre har antikoagulerende egenskaper som begrenser veksten av blodproppen. Mutasjoner i genene som koder for disse koagulasjonsproteinene kan føre til lav aktivitet i blodet, noe som er klinisk forbundet med enten blødning eller økt risiko for trombose. Slike arvelige mangler har blitt beskrevet for nesten alle koagulasjonsfaktorer, og FVIII- og FIX-mangel, som forårsaker henholdsvis hemofili A og B, og FVII-mangel er de vanligste. FVII-mangel fører til økt blødningstendens og akutte blødningsepisoder med forskjellige alvorlighetsgrader kan forekomme. Den eneste tilgjengelige behandlingen er basert på erstatningsterapi med konsentrater av koagulasjonsfaktoren, enten renset fra plasma eller produsert ved rekombinant teknologi (rFVII). Denne behandlingen er svært kostbar og krever hyppige injeksjoner og nøye overvåking, og tar ikke for seg den underliggende genetiske årsaken til sykdommen. Nye behandlingsmetoder som kan forhindre blødning og opprettholde stabile nivåer av FVII aktivitet i blodet er derfor etterlengtet. Nylige fremskritt innen genterapi gjør det nå mulig å korrigere genmutasjoner i pasientens celler, noe som resulterer i produksjon av et normalt protein. Cellene kan deretter transplanteres tilbake til pasientene med påfølgende forbedring av sykdommen. Selv om denne teknologien foreløpig ikke brukes til å korrigere alle genetiske lidelser, har den blitt brukt med hell for noen andre typer arvelige blodsykdommer. Koagulasjonsfaktor-mangel og spesielt FVII-mangel er gode kandidater for slik behandling ettersom bare ett gen er påvirket og en beskjeden økning i faktoraktivitet i blod vil forbedre blødningstendensen betraktlig, og dermed ha stor påvirkning på pasientens liv.

The maintenance of blood homeostasis depends on procoagulant and anticoagulant pathways, and protein deficiency in one of these systems may lead to either bleeding or thrombotic tendency. Inherited coagulation factor (F) VII deficiency is a monogenic disease caused by mutations in the gene encoding F7, leading to reduced circulating protein levels and activity in the blood, and bleeding. Current treatment is based on replacement therapy of the deficient factor, and although it significantly improves the quality of life for these patients, it has several limitations. Thus, there is an unmet need for new and improved ways of treating these patients. Gene editing is a powerful tool that can be used for genome modifications in research and in gene therapy, and it is now being tested in clinical trials with positive results. The present project will focus on the development of a cell-based therapy approach where we correct the F7 mutation in patient-derived cells, to restore FVII synthesis and function. Two different FVII mutations have been selected for this project, and all patients carrying these mutations present bleeding diathesis. Utilizing gene editing technology to correct the disease-causing mutation in the patients’ own cells and then using these cells as therapy for the disease constitute a big step in translational medicine for patients with severe FVII deficiency. In inherited bleeding disorders, it is paramount that a modest increase in the level of a functional factor could recover hemostasis and thus improve the health status of the patients. This project will combine highly specialized and state-of-the-art technologies to achieve breakthrough research. By demonstrating that gene edited patient-derived cells can be transplanted to restore FVII function, the project will significantly advance in the development of a cell-based therapeutic strategy that can improve the current clinical treatment of FVII and other coagulation factor deficiencies.

Publikasjoner hentet fra Cristin

Ingen publikasjoner funnet

Ingen publikasjoner funnet

Ingen publikasjoner funnet

Ingen publikasjoner funnet

Budsjettformål:

FRIPRO-Fri prosjektstøtte

Finansieringskilder