Tilbake til søkeresultatene

EUROSTARS-EUROSTARS

E!115080 - SubcID™ Offshore oil and gas exploration by DNA-biomarkers, seismic data and ocean-bottom nodes deployed in swarms

Alternativ tittel: Offshore olje og gas leting ved å benytte DNA-biomarkører, seismiske data og autonome sjøbunns noder som operert i svermer.

Tildelt: kr 2,1 mill.

Prosjektnummer:

326555

Prosjektperiode:

2021 - 2022

Midlene er mottatt fra:

Organisasjon:

Geografi:

iDROP a/s vil med SubcID(TM) - prosjektet utvikle og teste utstyr og -en systemmetodikk for autonom innsamling av sjøbunnsprøver, samt sammen med prosjekt partner Biodentify (NL) kartlegge og analysere DNA-biomarkører fra sedimentene. Markørene vil danne grunnlaget for en database og datasett som vil kunne benyttes for å sammenligne fremtidige prøver og dermed prediktere hvorvidt det er olje- eller gass forekomster i grunnen under prøveområdet. Introduksjon og videreutvikling av den autonome drop-noden Oceanid vil dramatisk kunne effektivisere innsamling av slike sjøbunnsprøver, raskt og uten bruk av omfattende ressurser mtp personell og materiell. Farkosten benytter kun gravitasjon som fremdrift, og utgjør derfor en minimal miljømessig belastning. I tillegg vil det foreslåtte systemet opereres passivt, uten bruk av luftkanon eller annen overflate kilde, for å avdekke hvorvidt det finnes hydrokarboner i området de er hentet inn- og sjøbunnsprøver analysert. Potensielt vil metoden kunne kombineres med aktiv seismisk innsamling og eller annen type data-innsamling på sjøbunnen eller i vannsøylen ovenfor. Målsetningen er å kunne innhente flere hundretalls prøver per dag, og dermed være i stand til å dekke et stort geografisk område, avhengig av avstanden mellom sensorer og dermed tettheten på prøvene.

This Eurostars proposal will develop, test and qualify a novel hydrocarbon exploration method for deep waters. This will be achieved by combining an novel concept and efficient drop-nodes for seismic data acquisition with seabed soil sampling and DNA-fingerprinting. These new methods will be based on the combined results of individual Dutch and Norwegian EU-H2020 funded research under the EASME scheme. The conolidated methods will be innovative and cost-effective compared to currently used surface deployed drop-core method. Field pilot test(s) offshore Norway are envisaged in collaboration with oil companies. These tests will be used to calibrate and qualify the new methods and tools, as well as to provide new types of comparable data sets that may be used for future oil and gas exploration. Three main challenges is addressed during this research project - the autonomous swarm technology based on the drop-node Oceanid, the mechanical sampling method and the DNA-analysis of the seabed soil samples.

Aktivitet:

EUROSTARS-EUROSTARS