Tilbake til søkeresultatene

HELSEVEL-Gode og effektive helse-, omsorgs- og velferdstjenester

Exploring and redesigning a cross-sector outpatient wound management model comprising telemedicine and ambulatory wound care interventions

Alternativ tittel: Utforskning og redesign av en tverrsektoriell kronisk sårbehandlingsmodell bestående av telemedisin og ambulerende sårintervensjoner

Tildelt: kr 14,6 mill.

TELE-AMBUS prosjektet utforsker innføringen av en ny tverrsektoriell modell for kronisk sårbehandling ved Sårdiagnostisk Senter/Hudavdelingen, Stavanger Universitetssjukehus. I sårmodellen, bestående av telemedisin og et ambulerende sårteam, får sårteamet henvisning fra fastlege/tilsynslege, reiser til pasienten ute i kommunen, evaluerer pasients sår, overfører bilder til Hudavdelingen via telemedisin og utfører den første sårbehandlingsprosedyren. Parallelt undervises pleiepersonell «på stedet» i sårprosedyren og bruk av telemedisin appen. Etterfulgt av besøket setter et tverrfaglig legeteam sårdiagnose og behandlingsplan ut fra sårsykepleiernes funn, mens sårsykepleierne og pleiepersonell ute i kommunene kommuniserer telemedisinsk om spørsmål og utfordringer ved sårbehandlingen. Prosjektet og modellen har som målsetninger å styrke tjenestekvalitet på tvers av primær- og spesialistsektorene gjennom mer direkte kommunikasjon og læring inkludert via telemedisin, å styrke pasients livskvalitet gjennom tidlig intervensjon og reduserte lidelser, og ikke minst å bidra til en mer helhetlig tankegang i kronisk sårbehandling på tvers av sektorer. Forskningsmetodisk benytter prosjektet observasjoner, samtaler, intervju og økonomiske vurderinger for å skape rik dybdeinnsikt og grunnlaget for å forstå hvorfor og på hvilke måter den nye kroniske sårbehandlingsmodellen bidrar til en endring eller ei. Nærmere bestemt ønsker vi å undersøke fra et større systemperspektiv ulike forhold og utfall knyttet til innføringen av modellen på tvers av sektorer og tjenester, inkludert både lederes og ansattes strategier for å håndtere barrierer. Prosjektet svarer regionale og nasjonale strategier og føringer rettet inn mot sterkere sammenkobling av helsetjenester og nærhet til pasient. Prosjektets unike systemtilnærming bidrar til å styrke kunnskapsnivået innenfor og utenfor det kroniske sårfeltet nasjonalt og internasjonalt.

Aimed at improving quality and holistic integration of wound diagnosis and treatment across primary and specialist health care services, the TELE-AMBUS research project explores and analyses cross-sector implementation and consequences of an outpatient chronic wound management model comprising two closely intertwined interventions; ICT-based telemedicine (TM) and ambulatory wound care team. The project’s tandem exploration of two quality improving interventions within the research field of TM in chronic wound management has to our knowledge not been undertaken in a Norwegian context and thus represents an ambitious and novel national approach. Adding to novelty, we apply the socio-technical system framework SEIPS in multiple and creative ways, i.e., to design/inform our field work and to explore and redesign an outpatient model and work systems across sectors, with SEIPS becoming a pedagogic tool to transform project findings into strategies and practices across services. This theoretical and methodological approach has to our knowledge not been undertaken in HF/E literature more broadly as well as TM in chronic wound management literature. Specifically, addressing current knowledge needs, we assess the cost-effectiveness of quality improvement interventions in rapidly expanding clinical applications (as in, the outpatient model bringing services closer to the patient), and we analyse in-depth why and how an intervention was effective/contributed to change or not, i.e., to understand from a broad (cross-sector work system and redesign) approach the outcomes and the mechanisms of change involved including employee and management strategies for dealing with barriers. The TELE-AMBUS project is a collaboration between NORCE, Norwegian Centre for E-health Research (NSE), and regional primary and specialist partners including a national Wound Diagnostic Centre, accompanied by leading international research partners in wound management and innovation, and system modelling.

Budsjettformål:

HELSEVEL-Gode og effektive helse-, omsorgs- og velferdstjenester