Tilbake til søkeresultatene

HAVBRUK2-Stort program for havbruksforskning

TRACE AND TERMINATE SALMON GILL POXVIRUS: TRACEPOX

Alternativ tittel: Spore og inaktivere laksepoxvirus: TRACEPOX

Tildelt: kr 11,9 mill.

Prosjektnummer:

326585

Prosjektperiode:

2021 - 2025

Geografi:

Samarbeidsland:

Laksepoxviruset infiserer overflateceller i gjellene og kan ødelegge barrieren mellom laksen og miljøet utenfor og kan føre til alvorlig og akutt gjellesykdom. Nye studier viser at viruset har en stor utbredelse og er et alvorlig velferdsproblem med store økonomiske konsekvenser. I Det pågående forskningsprosjektet SALPOX har vi lyktes med å gjenskape laksepox sykdom eksperimentelt. Vi har enda ikke lykkes med å dyrke viruset, men smittemodelen gjør det mulig å teste infektivitet og effekten av desinfeksjon. Videre så har gentyping av viruset blitt utviklet for å forstå sykdomsmønstre og epidemiologi av laksepoxviruset. Metoden har vist at i noen norske fjordsystemer and enkelte smoltanlegg i Norge, så er det ansamlinger av laksepoxvirus med et karakteristisk mønster og at dette holdt seg over tid. Mange smoltanlegg opplever gjentagende utbrudd av laksepoxsykdom, men selvom vi har screenet villfisk i anleggets vannkilde og i selve anlegget, så vet vi fortsatt ikke hvor reservoaret til laksepoxviruset er eller om laksen som er smittet med viruset kan være bærere av viruset. Tilsynelatende klarer laksen å kvitte seg med viruset, men erfaringer fra felt tilsier allikevel at de muligens ikke kvitter seg med viruset. TRACEPOX vil få nyte godt av samarbeid med næringspartnere, NOFIMA, færøyske Heilsufrøðiliga starvsstovan, Xylem, Universitetet i sør-øst Norge og fra allerede pågående aktiviteter innen vår interne platform BioDirect der vi fokuserer på etablering av biomarkører som kan brukes i sykdomsoppklaring. TRACEPOX skal finne bedre måter å overvåke og spore laksepoxvirus og å inaktivere viruset og med dette redusere tap og lidelse som sees i kjølevannet av laksepoxvirset. I tillegg så skal vi dele erfaringer om hvordan utbrudd av laksepoxsykdom kan kan hidres og redusere tap og lidelse som følge av laksepoxsykdom.

Recent studies show that salmon gill poxvirus disease has a wide distribution, is a significant welfare problem and has a huge negative economical impact. The ongoing NRC fincanced project SALPOX has resulted in a successful experimental model recreating salmon gill poxvirus disease opening for studies that were previously impossible. Further, genotyping assay (MLVA), has been developed for studying the epizootiology of SGPV. This method has shown that within certain Norwegian fjord systems and individual freshwater salmon smolt farms in Norway, discrete MLVA clustering patterns that prevailed over time were observed. Many hatcheries experience recurrent outbreaks with SGPV disease, but despite screening of wild fish in the water sources and screening of hatcheries, we still do not know the reservoir of the virus or if salmon infected with SGPV become carriers of the SGPV. Apparently, as assessed from the results from pcr of gills form salmon that have survived an outbreak, they get rid of the virus. However, experiences from the field cannot rule out that such surviving salmon are in fact not shedding SGPV. TRACEPOX will benefit from support from MOWI ASA, SISOMAR AS, NOFIMA, Heilsufrøðiliga starvsstovan, Xylem, University of South- Eastern Norway as external partners and from already established platforms, SEC-TEQ where part of the aims is to provide tools for sequencing, more effective diagnostics and tracing and BioDirect focusing on establishment of biomarkers related to disease. TRACEPOX aims to find even more optimal ways to monitor and trace SGPV and to inactivate the virus, and thereby reduce losses and suffering caused by SGPV and secondary gill problems in the wake of SGPV. Further, to sharing experience on how to prevent a SGPVD outbreak and reduce suffering and death caused by SGPV.

Aktivitet:

HAVBRUK2-Stort program for havbruksforskning