Tilbake til søkeresultatene

FFL-JA-Forskningsmidlene for jordbruk og matindustri

Sustainable solutions for profitable raspberry and blackberry production

Alternativ tittel: En optimalisert og klimatilpassa produksjon av bringebær og bjørnebær i en forlenget sesong

Tildelt: kr 2,6 mill.

Det er et mål å øke produksjonen i den norske grøntsektoren med inntil 50% de kommende 15 årene. For å oppnå dette må dyrkingssesongen utvides, men da trengs en mye bedre kunnskap om hvordan man kan påvirke planteveksten og ta i bruk ny teknologi for å overvåke og beskytte plantene. 'RobustRubus' har derfor som hovedmål å utvikle økonomiske og bærekraftige løsninger for dyrking av bringebær og bjørnebær fra juni til oktober, noe som vil gi grunnlag for en større andel av det innenlandske markedet til norskproduserte bær. Prosjektet vil ha mest fokus på dyrking i plasttunneler, både i jord og substrat, men skal også tilpasses produksjon på friland. Uten en kunnskapsutvikling og et samarbeid som skissert i 'RobustRubus', vil man ikke greie å få et løft for større avlinger av høy kvalitet i disse to kulturene. Prosjektet er delt inn i fem delmål som skal gi: i) økt kunnskap om vekst og utvikling hos sommer- og høstbærende sorter av bringebær og bjørnebær under nordiske klimaforhold; ii) plantetyper, næring, vanning, beskjæring og substrat med optimal avling og bærkvalitet for en forlenget sesong; iii) bærekraftige tiltak mot viktige skadegjørere; iv) stabile årlige avlinger av høy kvalitet basert på samarbeid mellom dyrkere, veiledere og forskere; v) en kunnskapsbase for dyrking av bringebær og bjørnebær i plasttunneler for hele næringen.

Over the recent years, the berry industry has received an increasing request for more domestically produced raspberry for fresh consumption outside the current major harvesting season in July and August. There is also a market demand for an increase in blackberry production from near nil today. The primary focus of RobustRubus is therefore to provide the basis for extended-season cultivation in high plastic tunnels of both crops, i.e. harvesting from June to October. However, results from the project may also be used in the traditional open-field production. The project will investigate how we can better exploit high-quality and high-yielding annual and bi-annual cultivars adapted to Nordic climatic conditions. For a rapid and economically sound adaptation of the cultivars, we seek to advance the understanding of their reactions to temperature, light and growth media. To ensure the establishment of wood fibre as a viable growing media, watering and fertilization will be thoroughly adapted to cultivars, growth phases, time of the season and environmental conditions. A life cycle assessment (LCA) will be performed to compare environmental sustainability among growth media and high plastic tunnel vs. open field production. Both in transplant and fruit production of the two crops, it is expected that RobustRubus will contribute to a substantial reduction in current use of synthetic chemicals by introducing several non-chemical means in the control of fungal pathogens and mites. For rapid transfer of new knowledge and ensure economically viable innovation, the advisors in the project will have a continuous communication with the growers and pay weekly to bi-weekly on-site visits at production sites. The project will contribute to recruitment of the industry by yearly offering student internships for work experience and thesis subjects based at research stations and/or regional advisory offices, and a postdoctoral fellowship in plant pathology will also be offered.

Publikasjoner hentet fra Cristin

Ingen publikasjoner funnet

Ingen publikasjoner funnet

Ingen publikasjoner funnet

Budsjettformål:

FFL-JA-Forskningsmidlene for jordbruk og matindustri