Tilbake til søkeresultatene

HELSEVEL-Gode og effektive helse-, omsorgs- og velferdstjenester

Returning people with persistent pain to work using Individual Supported Employment placements (ReISE)

Alternativ tittel: Arbeidsplassering med individuelle støttetiltak for å hjelpe personer med langvarige smerter tilbake i arbeid. (ReISE)

Tildelt: kr 11,8 mill.

Hva er utfordringen? Langvarige smerter gjør mange personer i Norge ut av stand til å jobbe. For de som rammes, kan det være utfordrende å komme tilbake til arbeidslivet. Deltakelse i arbeidslivet er bra for fysisk og psykisk helse. Personer med psykiske lidelser kommer lettere tilbake i arbeid med individuell jobbstøtte. Hva med de som har smerter? Hva vil vi finne ut av? Vi vil finne ut om individuelle støttetiltak med arbeidsplassering kan hjelpe personer som er utenfor arbeidslivet på grunn av smerter, til å komme tilbake i arbeid, og om dette bidrar til bedre helse og livskvalitet. Vi har utført en forundersøkelse i England, og tiltaket ble tatt godt imot av de med smerter som var utenfor arbeid. Det er behov for en fullskala studie i Norge for å sammenligne effekten av dette tiltaket mot de eksisterende tilbudene for å hjelpe disse personene til å komme tilbake i arbeid. Hvordan vil vi gjøre dette? Vi vil rekruttere personer som har vært uten jobb i minst én måned, og som har hatt smerter som påvirker arbeidsevne i mer enn tre måneder. Én av fire vil tilfeldig utvelges til tiltaket, mens resterende følger eksisterende tilbud. En saksbehandler vurderer de utvalgte deltakernes arbeidsevne, hva som hindrer dem i å jobbe, og gjennom dialog blir deltaker og saksbehandler enige om en plan for å komme tilbake i arbeid. Saksbehandleren finner en passende seks ukers arbeidsplassering og vil underveis støtte deltaker og arbeidsgiver, koordinerer involverte parter, og henvise til arbeidsrelatert helsehjelp ved behov. Tre, seks, og 12 måneder etter oppstart av tiltaket vil vi sende et spørreskjema til deltakerne i studien der vi kartlegger om de er i jobb, hvor mye smerter de har, og hvordan de oppfatter egen livskvalitet. Dette vil gi oss svar på om arbeidsplassering med individuelle støttetiltak er verdt å tilby folk som ikke klarer å jobbe på grunn av smerter. ReISE er et samarbeid med Manpower, OsloMet, University of Warwick og Rådet for muskelskjeletthelse.

Increasing work participation for people with persistent pain improves their health, quality of life, well-being, and reduces poverty. However, it is not clear how best to help unemployed people who have persistent pain. While existing employment services in Norway are flexible, they are not usually coordinated with work-focused healthcare. Supported employment is effective for helping people with mental health challenges and there is interest in adapting this for people living with persistent pain. However, while mental health challenges often accompany persistent pain, people with pain may also need physical and organisational workplace accommodations. We have developed an intervention with matched supportive work placements and coordinated work-focused healthcare. A trained case manager helps a person identify obstacles to working and collaboratively agree a return to work plan. The case manager matches the person to a placement, acts as a bridge between systems, provides support, and makes referrals for work-focused healthcare where necessary. In a UK feasibility study, we confirmed this intervention was feasible and valued by those involved. Around 20% obtained paid employment within the short six-month follow-up period. This is promising considering that after two years (without intervention) the probability of return to work in the foreseeable future is thought to be close to zero in this population. A full-scale trial is needed to explore the effectiveness and cost-effectiveness conclusively. With Manpower, a leading staffing provider (for placements), a healthcare council, OsloMet, and University of Warwick, UK, we will adapt the intervention for use in Norway, pilot its delivery, and do a full-scale trial to examine whether the intervention is cost-effective for improving return to work and health-related quality of life. If successful, the intervention will have the potential to help a large group of people who are unemployed and have persistent pain.

Budsjettformål:

HELSEVEL-Gode og effektive helse-, omsorgs- og velferdstjenester