Tilbake til søkeresultatene

BEDREHELSE-Bedre helse og livskvalitet

COmprehensive evaluation of CREATING PUBLIC open spaces for enhancing HEALTH in local communities (CO-CREATING PUBLIC HEALTH)

Alternativ tittel: Etablering av nærmiljøanlegg i norske kommuner - betydning for for helse og i livskvalitet

Tildelt: kr 15,1 mill.

Dette forskningsprosjektet vil frembringe viktig forskningsbasert kunnskap om betydningen av kommunale folkehelsetiltak ved å studere etableringen og bruk av møteplasser for aktivitet i nærmiljøet. Prosjektet vil følge utviklingen av møteplasser fra idé til ferdigstillelse i sju kommuner på Østlandet. Disse kommunene er med i «En morsom omvei» (EMO), et prosjekt som gjennomføres av Tverga i samarbeid med Asplan Viak. Forskningsprosjektet har tre ulike fokusområder. Det ene er å undersøke prosessene som foregår i EMO i kommunene i forbindelse med etablering av møteplassene. I tillegg skal prosjektet utvikle og teste et verktøy for kartlegging av innbyggernes behov ved etablering av møteplasser. Verktøyet skal bidra til å styrke kommunenes planlegging av møteplasser for aktivitet i fremtiden. Det andre fokusområdet i dette forskningsprosjektet er bruk av møteplassene etter ferdigstillelse. Det skal kartlegges hvem som bruker møteplassene og hvordan de brukes. Videre vil vi studere betydningen av møteplassenes utforming, design, samt hvilke nærmiljøfaktorer i områdene rundt møteplassene som har betydning for innbyggernes bruk. Det skal også utvikles en programvare som vil bli tilgjengelig for kommuner som ønsker å kartlegge bruk av sine møteplasser over tid. Det tredje, og siste, fokusområdet er å frembringe kunnskap om betydningen av slike møteplasser for nærmiljø og folkehelse. Innvirkningen møteplassen har på innbyggernes nabolagstilfredshet, tilhørighet, fysisk aktivitet, sosial kontakt, trivsel og livskvalitet vil bli kartlagt før og etter åpning av møteplassene. Denne kunnskapen skal også bidra til å utvikle nye metoder for hvordan kommuner kan evaluere og måle betydningen av nærmiljøtiltak for helse og livskvalitet. Prosjekteier er Institutt for folkehelsevitenskap ved Norges miljø- og biovitenskapelige universitet. Prosjektet blir gjennomført i samarbeid med Tverga, Asplan Viak, Folkehelseinstituttet og Syddansk Universitet.

The overall aim of this project is to obtain new knowledge and competence on the processes and implications of health-promoting neighborhood public open spaces (POS) for physical and social activities for inhabitants across generations and backgrounds. The research project will follow the development of POS, from ideas until one to two years after opening, in 6-8 Norwegian municipalities. The proposed research project will address the need for more research-based knowledge of the impact of municipal public health measures. The project will contribute to fill research gaps and impact political prioritized means by examining the planning, needs assessment, co-creation, implementation, and maintenance processes of POS in local communities (WP1). Further, the project will investigate neighborhood context, design elements and content qualities of the POS (WP2), assess by whom and how the POS are used, and whether neighborhood contextual and individual factors are associated with use (WP2/WP3). Also, the impact of creating POS on the inhabitants’ neighborhood satisfaction, cohesion, safety, physical activity, social interactions and support, life-satisfaction, and well-being/quality of life will be assessed (WP3). Lastly, evidence-based tools for further use by to local authorities on mapping inhabitants needs, for monitoring long-term use, and for assessing impact in the local community will be developed and tested. Five partners join forces in this collaborative project. The partners include a group of researchers with different disciplinary backgrounds from the Norwegian University of Life Sciences (the project leader), Norwegian Institute of Public Health and University of Southern Denmark, and stakeholders representing the public and the private sector from Tverga and Asplan Viak. The project will also actively involve local stakeholders from different sectors in the municipalities that are planning and implementing the new POS.

Publikasjoner hentet fra Cristin

Ingen publikasjoner funnet

Budsjettformål:

BEDREHELSE-Bedre helse og livskvalitet