Tilbake til søkeresultatene

INNOFFARENA-Innovasjonsarena for stat og kommune

Innovation in municipal home-based healthcare services

Alternativ tittel: Innovasjon i kommunale hjemmebaserte helsetjenester

Tildelt: kr 9,4 mill.

Dette prosjektet skal bidra med ny kunnskap om innovasjonsprosesser i norske kommuner. Kommunene utfordres av økt etterspørsel og høye forventinger til kommunale helsetjenester, kombinert med knappe økonomiske ressurser og forventninger om minkende tilgang på kvalifisert personell. Kommunene må derfor utvikle løsninger som effektivt utnytter personalressursene, tilbyr jobber som tiltrekker nødvendig arbeidskraft, og utvikler tjenestelevering som møter samfunnets forventninger. Prosjektet adresserer denne bærekraftsutfordringen i kommunale helsetjenester ved å følge og analysere innovasjonsprosesser som skal skape, utvikle, implementere, opprettholde, spre og oversette, og realisere gevinster fra nye organiseringsmodeller for hjemmebaserte helsetjenester i to kommuner. Prosjektet er et samarbeid mellom forskere fra NORCE (O. Øygarden & L.J. Gressgård) og Senter for Omsorgsforskning Vest / HVL (A. Fagertun & C. Øye), og Bergen og Bjørnafjorden kommune. Tre case-studier vil til sammen dekke alle faser av innovasjonsprosessen, og resultatene som skapes. Funnene fra case-studiene vil bli analysert og sammenlignet med mål om at de skal bidra til både teoriutvikling og kunnskapsutveksling mellom forskere og praktikere. De overordnede forskningsspørsmålene er: Hva er nøkkelbehov og utfordringer i kommunalt innovasjonsarbeid, og hvordan håndteres disse av aktørene som deltar i innovasjonsprosesser i kommunale helsetjenester? Hvilken kompetanse trengs på ulike organisatoriske nivåer for gjennomføring av innovasjonsprosessledelse og innovasjonsarbeid, og for gevinstrealisering? Og hva er nøkkelelementene i oversettelseskompetanse for aktører på ulike organisatoriske nivåer, er kunnskapsmegling et element i oversettelseskompetanse, hvilken rolle spiller dette, og hvilke rolle har oversettelseskompetanse i innovasjonsprosessledelse og innovasjonsarbeid?

This project addresses the societal challenge of sustainable public healthcare service provision. It will follow and analyze the generation, development, implementation, sustainment, diffusion and translation of innovative organizational models for the delivery of municipal home-based healthcare services in two municipalities, as well as the (potential) realization of benefits from these innovations. It has been developed from a pre-project which analyzed the piloting of HELTOM, an innovative organizational model, in one home-based healthcare district Bergen. The piloting of is now complete. The model will be sustained in the piloting district, and implemented in the municipality’s remaining care districts. At the same time, neighboring Bjørnafjorden municipality is exploring the possibilities of implementing a similar model, inspired by HELTOM, but adjusted to the needs and characteristics of their specific municipal context. By analyzing these three, simultaneous processes – the sustainment of an innovative organizational model, the diffusion and adaption of the same model across different districts within the same large municipality, as well as diffusion to another smaller municipality – we will gain new knowledge on all three thematic sub-areas specified in the call for research on the theme of innovation in the municipal sector; innovation processes in municipalities, realization of innovations and benefits, and sharing of innovations. The project consists of four work packages. The overall method framework is a mixed method, longitudinal multiple case trailing design. In combination, three case studies cover all phases of the innovation cycle and the outcomes of innovation in terms of benefit realization, and case study findings will be subject to comparative analysis aiming for theory development and knowledge exchange between researchers and practitioners working on model development in the involved municipalities.

Publikasjoner hentet fra Cristin

Ingen publikasjoner funnet

Ingen publikasjoner funnet

Ingen publikasjoner funnet

Ingen publikasjoner funnet

Budsjettformål:

INNOFFARENA-Innovasjonsarena for stat og kommune