Tilbake til søkeresultatene

AAL-Active and Assisted Living Research and Development Programme

4Mvideo E-sport cycling at home for rehabilitation and daily exercise purposes, re-configurated project proposal

Alternativ tittel: 4ME - E-sykling hjemme for rehabilitering og daglig aktivitet

Tildelt: kr 0,34 mill.

Aldringsprosessen blir påvirket av ulike faktorer som livsstil, arvelige egenskaper og kroniske sykdommer. I alle tilfeller medfører aldringsprosessen en gradvis reduksjon i fysiske funksjoner med den konsekvens at dagliglivets aktiviteter kan oppleves stadig tyngre. Fysisk aktivitet kan imidlertid motvirke funksjonstapet ved at man opprettholder muskelstyrke og balanse i større grad. Utfordringen er at det er for få eldre som følger de offentlige anbefalingene fra helsemyndighetene om å gjennomføre fysisk aktivitet med moderat intensitet i 30 minutter hver dag. Det er viktig å forstå hvorfor det er slik, sånn at man kan motivere og få med viktige støttepartnere, som familiemedlemmer og venner i dette arbeidet. Vi vet at de fleste eldre foretrekker et treningsopplegg som ikke er for krevende å gjennomføre med hensyn til belastning og konkurranseelement. For noen er det også viktig at det ikke koster for mye. 4ME prosjektet imøtekommer disse ønskene og virker samtidig motiverende, slik at eldre kan gjennomføre fysisk aktivitet med moderat intensitet i 30 minutter hver dag. Prosjektdeltakerne vil få prøve et video-basert treningsopplegg, som blir satt opp i hjemme hos dem. De vil få en sykkel og et nettbrett, der nettbrettet brukes til å spille av videoer som viser ulike omgivelser. På den måten får man en virtuell sykkelopplevelse fra for eksempel Skagen. Deltakerne vil være 65 år og eldre og ha ulike livssituasjoner: 1) Hjemmeboende som klarer seg selv og kan bruke nettbrett eller smarttelefon. Er motivert til å være i fysisk aktivitet for å forbedre tøyelighet, muskelstyrke og generell fysisk form, men som har begrensinger i form av f eks demens, dårlig balanse eller vonde knær/hofter; 2) Hjemmeboende som trener regelmessig med sykkel innendørs. Målet er å utvikle et treningsopplegg som er vitenskapelig undersøkt, samt å utvikle forretningsmodeller for videre utrulling. Videre er målet også at deltakerne får økt livskvalitet fordi deres fysiske form er forbedret.

The purpose of this proposed 4ME project is to initiate activities for Pan-European market deployment of our newly released E-sport cycling platform for seniors – a reminiscence based motivational software and motivational content system (apps for iPad, Web, Video) for exercise at home. The system has been under development for more than 3 years in a PPI project partnership with one of the municipalities of greater Copenhagen, Denmark. The development of functionality, user interface, pricing and delivery models have been engineered in respect for the valuable input co-created with end users of age ranging from 62 to 85+ years and institutional caregivers in the municipality of Gladsaxe. During the development process, the product has been in use at municipality care centers and has been used for rehabilitation purposes for seniors at home. A final version 1.0 targeting both institutional and private consumer markets has recently been released. We are now looking for funding to secure successful deployment. In order to successfully address the institutional markets, we want to establish scientific documentation for the effect of using 4Mvideo. Thus we are proud that renowned scientific capacities have joined the project consortium. Secondly we want to examine cultural barriers and preferences amongst end users in Europe and establish partners for business in the markets with channels to the user segments, forming a stepping stone to an overall go-to-market plan. For this purpose the project will engage with local subcontractors who in addition to the business value represented by the requested services, will be attracted to the potential of a long term 4Mvideo based business opportunities. Thirdly we want to build a community of end users, customers and businesses for long term partnership and co-creation of 4Mvideo version 2.0.

Aktivitet:

AAL-Active and Assisted Living Research and Development Programme