Tilbake til søkeresultatene

FORNY20-FORNY2020

KVAL: Novel cardioprotective drug candidate

Alternativ tittel: Development of a novel anti-inflammatory drug with potential protective impact on acute myocardial infarction (MI).

Tildelt: kr 0,50 mill.

Utvikling av betennelsesdempende legemiddel til bruk ved hjerteinfarkt. Hjerteinfarkt er en av de mest fremtredende sykdommene innen hjerte og kar relatert sykdom. Hovedmålet med dette kvalifiseringsprosjektet er å gjennomføre en dyre-studie for å etablere bevis for at vårt nye kandidatlegemiddel har beskyttende effekt på hjertet etter infarkt. Vi ønsker å teste om: 1) legemiddelkandidaten reduserer betennelse via demping av nivået av betennelsesfaktorer i blodet etter indusert hjerteinfarkt, og 2) om legemiddelkandidaten forbedrer overlevelsesraten og hjertefunksjonene. Betennelse er en respons på en infeksjon eller en vevsskade utløst av det medfødte immunsystemet, og spiller en avgjørende rolle under hjerteinfarkt. Forskere fra Norsk senter for fremragende molekylær betennelsesforskning (CEMIR) ved NTNU har oppdaget en ny legemiddelkandidat som hemmer utviklingen av betennelse, og som dermed har et potensial til å redusere skaden i hjertet forårsaket av overdreven betennelse etter hjerteinfarkt. Effekten av legemiddelkandidaten er grundig testet i menneskeceller og i en ex vivo fullblodsmodell med svært lovende resultater. Dette prosjektet vil hvis vi lykkes gi et bevis på konseptet om at vår legemiddelkandidat er i stand til å dempe betennelsesresponser og forbedre overlevelse og hjertefunksjon ved akutt hjerteinfarkt. Studien vil også gi kvantitativ informasjon om stoffets evne til å redusere betennelse. Et vellykkede utfall av prosjektet vil åpne for mer omfattende testing av kandidatlegemiddelet i andre modeller av MI og tiltrekke seg interesse hos potensielle større farmasøytiske aktører/lisenstakere for videre utvikling.

Inflammation, a response to infection or injury triggered by the innate immune system, plays a crucial role in myocardial infarction (MI), one of the most prominent diseases within cardiovascular disease (CVD). Researchers from the Norwegian Centre of Excellence in Molecular Inflammation Research (CEMIR) at NTNU have discovered a new drug candidate, SLAMF1 derived peptide, which inhibits TLRs-mediated inflammatory response, and thereby has a potential to reduce the damage of the heart caused by excessive inflammation following MI. The drug candidate precisely targets the innate immune system and interferes with pro-inflammatory cytokines expression in response to the ligation of both TLR4 and TLR9. The safety and efficacy of the peptides to regulate the cytokine production were thoroughly tested in primary human monocytes, THP-1 cell line and an ex vivo whole blood model with very promising results. In this project we will provide a proof of concept that our drug candidate is able to suppress inflammatory responses induced by acute MI and improve survival and heart function after acute MI. The study will provide quantitative measures of the drug’s ability to reduce inflammation by providing numerical readouts for the level of inhibition of cytokines in plasma. It will also provide survival rates and evaluation of heart functions for the survived animals treated with control or active peptides. The successful outcome will open for more extensive testing of the drug candidate in other models of MI and to attract the interest and initiate a dialogue with potential licensees.

Aktivitet:

FORNY20-FORNY2020