Tilbake til søkeresultatene

INNOFFARENA-Innovasjonsarena for stat og kommune

Reference frameworks of peace education: A study of non-formal education as a means of contextualising peace education

Alternativ tittel: Referanseverk i fredsundervisning: En studie av ikke-formell læring som metode for kontekstualisering av fredsundervisning

Tildelt: kr 1,8 mill.

Fredsundervisning handler om å inspirere til kompetanseutvikling som bidrar til å skape en fredskultur. En viktig forutsetning, i så måte, er at deltakerne er bevisst hva de forbinder med fred; At de har et referanseverk bestående av blant annet bakgrunnskunnskap, narrativer og antakelser knyttet til tematikken krig og fred. En slik forståelse vil endre seg med tiden samt andre faktorer som geografisk opphav og eksponering til ulik informasjon og kildebruk. Fredsundervisning i europeisk kontekst er i stor grad tuftet på den andre verdenskrig og et menneskerettighetsfokus som referanseverk. Hvordan kan vi så bygge opp fredsundervisning når målgruppen ikke relaterer seg i særlig grad til dette referanseverket? Observasjoner gjort under ulike fredsundervisningsopplegg rettet mot ungdom indikerer at det er et behov for mer variasjon i referanseverk vi bygger opp fredsundervisning rundt. Disse observasjonene er opphavet for prosjektet. De mer konkrete problemstillingene er: Hva slags referanseverker brukes i deler av verden hvor den andre verdenskrigen ikke var særlig gjennomgripende? Hva slags referanseverk er nødvendig for at ikke-formell fredsundervisning skal fungere, og hvordan kan disse kontekstualiseres? For sammenligningens skyld vil prosjektet undersøke én europeisk, internasjonal kontekst, og én øst-afrikansk, internasjonal kontekst. Begrunnelsen for dette er å kunne sammenligne hvordan to ulike referanseverk benyttes, og hvordan de påvirker praksisen av fredsundervisningen. To opplæringskurs om fredsundervisning, utformet innen ikke-formelle, erfaringsbaserte læringsmetoder, skal gås i sømmene gjennom aksjonsforskning. Deltakerne vil være ungdomsarbeidere, formidlere, kursledere, eller andre som i tur vil ta andre i lære – altså et såkalt «training of trainers»-format. Aksjonsdelen vil blant annet gå inn for å stimulere deltakernes bevissthet omkring temaet, samt utfordre etablert praksis innen utforming og utførelse av fredsundervisning.

This project aims to improve our understanding of how to construct and conduct peace education by focusing on ways of contextualising it. Peace education is about developing competences that facilitate peace. This implies that one’s understanding of peace is essential. This understanding varies across temporal and geographic range. Targeting young people in Europe, practical peace education has evolved with reference to WW2 and the Holocaust. This has been, and is still effective. However, this reference framework is being challenged by time. As WW2 gets more distant, it becomes less resounding for young people, whereas a range of contemporary situations of tension, conflict and war contribute more readily to their conception and understanding of the value of peace. By looking at current practices of non-formal peace education both in Europe, with its dominant WW2 reference framework, and in East Africa – in which WW2 was not pervasive – the project aims to understand how other reference frameworks can be structured and used to facilitate competence development in young people that contribute to peace. The project will be looking into the primary research question: What kind of reference frameworks are required for non-formal peace education to function, and how can these be contextualised? To answer the question, the project will analyse research frameworks of peace education, why they may be different for different contexts, and why it even matters to contextualise such frameworks. Peace education is an action-based field, which this project is taking to heart. Two separate training courses of peace educators will be analysed through an action research-based approach. This approach, which is a combined approach of research and taking action, will make the gap between research and concrete improvement of peace education practice for the public entity narrower, and thereby contribute very directly both towards the organisation's research- and education strategy.

Budsjettformål:

INNOFFARENA-Innovasjonsarena for stat og kommune