Tilbake til søkeresultatene

FORNY20-FORNY2020

KVAL: Innovative strategies for cell wall disruption towards enhanced extraction and digestibility of value-added microalgal bioactives

Alternativ tittel: Innovative strategier for celleveggforstyrrelser mot forbedret ekstraksjon og fordøyelighet av verdiskapende mikroalgal bioaktive

Tildelt: kr 0,50 mill.

Prosjektnummer:

327249

Prosjektperiode:

2021 - 2022

Midlene er mottatt fra:

Organisasjon:

Geografi:

Fagområder:

Celleveggforstyrrelse av mikroalager er et kritisk første skritt for utvinning og økt fordøyelse / biotilgjengelighet av viktige forbindelser som lipider og proteiner for akvakulturmat / råstoff, pigmenter, vitaminer og forbindelser med høy merverdi som Astaxanthin (rødt pigment som brukes i laksefôr). Konvensjonelle metoder for forstyrrelse av cellevegger, for eksempel mekanisk skjæring eller varmebehandling med organiske løsningsmidler, utgjør miljø-/helserisiko og kan forårsake denaturering/transformasjon av bioaktive midler, i tillegg til lavt ekstraksjonsutbytte og høyt energiforbruk. I samarbeid med ELEA GmbH, Tyskland, utvikler Nofima et nytt innovativt konsept for celleveggforstyrrelser basert på den kombinerte anvendelsen av Cold Plasma og Pulsed Electric-field. Kombinasjonen av disse to innovative teknologier ble vist å øke utvinningsutbyttet av proteiner og pigmenter fra Chlorella betydelig, en av mikroalger med den mest stive celleveggstrukturen. DISRUPT er den videre utviklingen og optimaliseringen av denne nye celleveggforstyrrelsesmetoden for behandling av algebiomasse. DISRUPT vil gi nødvendig nøkkelinformasjon om potensialet i konseptet for celleveggforstyrrelser og vil etablere grunnlaget for en ny applikasjon til FORNY-programmet i 2021 som vil omfatte en oppskalering av produksjonsmetodene, utvidet screening av biomasseressursene og produksjon av en pilotenhet for biomassebehandling.

Aktivitet:

FORNY20-FORNY2020

Temaer og emner

MatPortefølje Muliggjørende teknologierBransjer og næringerHelsenæringenAvanserte produksjonsprosesserBruk av avansert produksjonsteknologi (ny fra 2015)LTP2 Et kunnskapsintensivt næringsliv i hele landetPortefølje Naturvitenskap og teknologiLTP2 Marine bioressurser og havforvaltningMiljø og naturmangfoldMarint naturmangfold, økosystemer og økosystemtjenesterLTP2 Uttesting og kommersialisering av FoUPolitikk- og forvaltningsområderNæring og handelPolitikk- og forvaltningsområderHelse og omsorgMarinMarin bioteknologiMiljø og naturmangfoldPortefølje Industri og tjenestenæringerBransjer og næringerLTP2 Muliggjørende og industrielle teknologierLTP2 Bioøkonomi og forvaltningLTP2 Klima, miljø og miljøvennlig energiBioøkonomiSektorovergripende bioøkonomiMarinMarint arealbruk og arealendringKommersialiseringMatMat, helse og velværeVerifisering, pilotering, demonstrasjon (ny fra 2014)BioøkonomiMarinHavbrukMiljø og naturmangfoldMarint arealbruk og arealendringAvanserte produksjonsprosesserAvansert produksjonsteknologi som fag og teknologi (ny fra 2015)BioteknologiPolitikk- og forvaltningsområderFiskeri og kystBransjer og næringerProsess- og foredlingsindustriLTP2 HavPortefølje HelseBransjer og næringerFiskeri og havbrukPolitikk- og forvaltningsområderBioteknologiMarin bioteknologiAvanserte produksjonsprosesserPortefølje HavHelseMarinMatMat - Blå sektorMarinMarint naturmangfold, økosystemer og økosystemtjenesterUtviklingsarbeidBransjer og næringerVareproduserende industriDelportefølje Klima og miljøLTP2 Styrket konkurransekraft og innovasjonsevneLTP2 Nano-, bioteknologi og teknologikonvergensPortefølje LivsvitenskapHavbrukLTP2 Helse, forebygging og behandlingHavbrukFôr og ernæringLTP2 Fornyelse i offentlig sektorPortefølje Landbasert mat, miljø og bioressurserAnvendt forskning