Tilbake til søkeresultatene

FORNY20-FORNY2020

KVAL: Innovative strategies for cell wall disruption towards enhanced extraction and digestibility of value-added microalgal bioactives

Alternativ tittel: Innovative strategier for celleveggforstyrrelser mot forbedret ekstraksjon og fordøyelighet av verdiskapende mikroalgal bioaktive

Tildelt: kr 0,50 mill.

Prosjektnummer:

327249

Prosjektperiode:

2021 - 2022

Midlene er mottatt fra:

Organisasjon:

Geografi:

Fagområder:

Celleveggforstyrrelse av mikroalager er et kritisk første skritt for utvinning og økt fordøyelse / biotilgjengelighet av viktige forbindelser som lipider og proteiner for akvakulturmat / råstoff, pigmenter, vitaminer og forbindelser med høy merverdi som Astaxanthin (rødt pigment som brukes i laksefôr). Konvensjonelle metoder for forstyrrelse av cellevegger, for eksempel mekanisk skjæring eller varmebehandling med organiske løsningsmidler, utgjør miljø-/helserisiko og kan forårsake denaturering/transformasjon av bioaktive midler, i tillegg til lavt ekstraksjonsutbytte og høyt energiforbruk. I samarbeid med ELEA GmbH, Tyskland, utvikler Nofima et nytt innovativt konsept for celleveggforstyrrelser basert på den kombinerte anvendelsen av Cold Plasma og Pulsed Electric-field. Kombinasjonen av disse to innovative teknologier ble vist å øke utvinningsutbyttet av proteiner og pigmenter fra Chlorella betydelig, en av mikroalger med den mest stive celleveggstrukturen. DISRUPT er den videre utviklingen og optimaliseringen av denne nye celleveggforstyrrelsesmetoden for behandling av algebiomasse. DISRUPT vil gi nødvendig nøkkelinformasjon om potensialet i konseptet for celleveggforstyrrelser og vil etablere grunnlaget for en ny applikasjon til FORNY-programmet i 2021 som vil omfatte en oppskalering av produksjonsmetodene, utvidet screening av biomasseressursene og produksjon av en pilotenhet for biomassebehandling.

-

Aktivitet:

FORNY20-FORNY2020

Temaer og emner

LTP2 Muliggjørende og industrielle teknologierPolitikk- og forvaltningsområderNæring og handelBransjer og næringerPortefølje HavBransjer og næringerFiskeri og havbrukPolitikk- og forvaltningsområderBioteknologiMarin bioteknologiAvanserte produksjonsprosesserVerifisering, pilotering, demonstrasjon (ny fra 2014)LTP2 Bioøkonomi og forvaltningLTP2 Klima, miljø og miljøvennlig energiKommersialiseringMatMat, helse og velværeMarinMarint arealbruk og arealendringBioøkonomiSektorovergripende bioøkonomiPortefølje Muliggjørende teknologierLTP2 Uttesting og kommersialisering av FoUMatMiljø og naturmangfoldMarint naturmangfold, økosystemer og økosystemtjenesterLTP2 Marine bioressurser og havforvaltningHavbrukFôr og ernæringHelseMarinMatMat - Blå sektorDelportefølje Klima og miljøLTP2 Styrket konkurransekraft og innovasjonsevneLTP2 Nano-, bioteknologi og teknologikonvergensPortefølje LivsvitenskapMarinMarint naturmangfold, økosystemer og økosystemtjenesterUtviklingsarbeidBransjer og næringerVareproduserende industriBransjer og næringerHelsenæringenLTP2 Et kunnskapsintensivt næringsliv i hele landetPortefølje Naturvitenskap og teknologiAvanserte produksjonsprosesserBruk av avansert produksjonsteknologi (ny fra 2015)Politikk- og forvaltningsområderHelse og omsorgMarinMarin bioteknologiPortefølje Industri og tjenestenæringerMiljø og naturmangfoldLTP2 Fornyelse i offentlig sektorAvanserte produksjonsprosesserAvansert produksjonsteknologi som fag og teknologi (ny fra 2015)Portefølje Landbasert mat, miljø og bioressurserAnvendt forskningBioøkonomiMarinHavbrukMiljø og naturmangfoldMarint arealbruk og arealendringLTP2 Helse, forebygging og behandlingHavbrukLTP2 HavPortefølje HelseBioteknologiBransjer og næringerProsess- og foredlingsindustriPolitikk- og forvaltningsområderFiskeri og kyst