Tilbake til søkeresultatene

FORNY20-FORNY2020

STUD: Glede - Social gift giving made fun, accessible and easy

Alternativ tittel: Glede gir overraskelser i hverdagen - spontant & enkelt

Tildelt: kr 1,00 mill.

Prosjektnummer:

327398

Prosjektperiode:

2021 - 2022

Midlene er mottatt fra:

Organisasjon:

Glede er en norsk oppstart med formål om å levere flere kunder til våre partnere, samtidig som du enklere kan ta vare på dine sosiale forhold. Glede utvikler en flersidig gave plattform som forbinder forbrukere (brukerne våre) med små lokale leverandører som kafeer, bakerier eller blomsterhandlere (våre klienter). Som første av sitt slag gjør Glede brukerne i stand til å gi små oppmerksomheter til vennene sine enkelt og raskt med spesifikke produkter uten å være fysisk til stede. Vi gir beskjed til mottakeren, som stopper ved nærmeste klient for å hente gleden (gaven). For brukerne våre er målet å redusere sosial avstand og styrke sosial interaksjon mellom mennesker i hverdagen. For våre kunder blir Glede en ny salgskanal som støtter dem i en av deres viktigste aktiviteter: å få kunder inn i butikken. På mindre enn ti måneder lanserte vi vårt beta-produkt 8. februar og bekreftet markedsbehovet fra begge sider av plattformen, og tiltrakk mer enn 50 klienter (Dromedar, Haralds Vaffel, Bakklandet Blomster), samt mer enn 4000 brukere. Det er enkelt for klientene å bli med, da Glede ikke krever tekniske integrasjoner, og de kan fortsette å bruke sine eksisterende systemer og fokusere på kjernevirksomheten. Gjennomføring av prosjektet vil føre oss til å overvinne en betydelig barriere knyttet til digitale forbrukerprodukter, som er å oppnå kritisk brukerbase for å skape verdi for våre klienter. Kunnskapen og erfaringen vi tilegner oss gjennom hele prosjektet vil overføres til andre studenter i innovasjonsøkosystemet ved NTNU ved å videreføre læringen gjennom workshops, rådgivning og veiledning.

Aktivitet:

FORNY20-FORNY2020